SUOMEN VIIMEISET LUONNONMETSÄT ON SUOJELTAVA

Luonnonmetsällä tarkoitetaan iki- ja aarniometsiä. YK:n biodiversiteettisopimuksen määritelmän mukaan ne ovat metsiä, joita ei ole koskaan teollisesti hakattu, tai joissa kauan sitten tehdyt hakkuut ovat olleet vähäisiä ja vaikuttaneet metsän rakenteeseen vain vähän. Luonnonmetsä eroaa täten selvästi tavallisesta, yksipuolisesta talousmetsästä. Luonnonmetsät ovat hävinneet Suomesta nopeasti ja häviävät edelleen. Tämän myötä metsiemme lajeista jo yli 800 on uhanalaisia, ja kolme neljäsosaa metsiemme luontotyypeistä on luokiteltu uhanalaisiksi. Luontomme elonkirjo säilytetään vain suojelemalla riittävästi metsiä tasaisesti ympäri Suomen.

KARTOITAMME SUOJELUNARVOISIA METSIÄ

Suomessa on jäljellä luonnonmetsiä, joita ei ole vielä suojeltu. Nämä metsät ovat jatkuvan hakkuu-uhan alla. Niistä 55 esimerkkikohdetta valtionmailla on jo esitetty vuonna 2020 ilmestyneessä raportissa. Suomen viimeisten luonnonmetsien kartoitus on käynnissä ympäristöjärjestöjen ja Koneen säätiön rahoittaman hankkeen yhteistyönä. Suojelupäätöksiä ei voida tehdä ilman tarkkaa tietoa metsien sijainnista. Tulokset tullaan julkistamaan karttoihin merkittynä. Vaaditaan pääministeri Sanna Marinilta toimia viimeisten luonnonmetsiemme suojelemiseksi.

POLIITTISIA PÄÄTÖKSIÄ TARVITAAN NYT!

Kaikki jäljellä olevat luonnonmetsät on suojeltava monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tähän tarvitsemme vahvoja poliittisia päätöksiä.

  1. Luonnonmetsien suojelu valtion metsissä on turvattava suojeluohjelmalla ja Metsähallituksen omistajaohjauksella.
  2. Yksityismetsien suojelurahoitus on moninkertaistettava.

Toimitamme vetoomuksen Sanna Marinille ennen 11. lokakuuta 2021 alkavaa YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokousta. Suomi on hyväksynyt biodiversiteettisopimuksen, ja se sitoo hallitustamme.