Hobart, Tasmania, 2.11.2018 – Greenpeace arvostelee jyrkästi Eteläisen jäämeren suojelukomission[1] epäonnistumista saavuttaa sopimus Eteläisen jäämeren mertensuojelualueen perustamiseksi. Kritiikin kohteena ovat erityisesti Norjan, Venäjän ja Kiinan toimet kokouksessa. Tasmanian Hobartissa kokoontuneen, 25-jäsenisen komission jäsenmaiden edustajista 22 tuki aloitetta suojelualueen perustamiseksi, mutta se ei riittänyt päätöksen aikaansaamiseksi. Suojelualueen perustamista tukevan vetoomuksen on allekirjoittanut lähes 3 miljoonaa ihmistä ympäri maailman.

Jääpingviini Antarktiksella.

“Tarjolla oli historiallinen mahdollisuus luoda maailman suurin suojelualue antarktikselle. Se olisi ollut merkittävä askel merten elämän suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, sekä maailman merien tulevaisuuden turvaamiseksi. 22 delegaatiota tuli tänne neuvottelemaan uskoen muutokseen, mutta vakavastiotettavat tieteelliset puheenvuorot mertensuojelun tärkeydestä sivuutettiin täysin epätieteellisin perustein”, kommentoi Greenpeace Nordenin Arktis- ja Antarktis-asiantuntija Laura Meller paikan päältä Hobartista.“Hyvin perustellun ja tieteeseen pohjautuvan keskustelun sijasta osa delegaatioista, esimerkiksi Norja, Kiina ja Venäjä, turvautuivat viivytystaktiikoihin ja jatkuvien muutosehdotusten esittämiseen, mikä johti lopulta Eteläisen jäämeren suojelusta käytävän keskustelun tyrehtymiseen.  Ainoa toivon pilkahdus kokouksessa oli Greenpeacen tutkijoiden tunnistamien pienten, haavoittuvaisten meriekosysteemien hyväksyminen suojeltaviksi”, hän jatkaa.

Greenpeacen kansainvälisen Antarktis-kampanjan Frida Bengtsson kritisoi suojelukomission toimien riittämättömyyttä:

“Tutkijoiden selkeä viesti on, että maailman meristä 30% pitäisi muuttaa mertensuojelualueiksi vuoteen 2030 mennessä, jotta merissä elävien lajien tulevaisuus ja ruoantuotanto miljardeille ihmisille ympäri maailman voidaan turvata, ja jotta merten tärkeä hiilinielu säilyy. Vuonna 2009 suojelukomissio sitoutui luomaan meriensuojeluverkoston, mutta sen jälkeen heidän diplomaattiset ponnistelunsa ovat lähinnä keskittyneet kalastusalueiden laajentamiseen mertensuojelusta sijasta. Jos Eteläisen jäämeren suojelukomission kaltaiset toimijat epäonnistuvat jatkossakin näin pahasti merten suojelussa, ne eivät selvästikään ole tehtäviensä tasalla. YK:n historialliset neuvottelut maailmanlaajuisen merisopimuksen aikaansaamiseksi antavat silti vielä toivoa.”

YK:n jäsenmaat aloittivat syyskuussa neuvottelut maailmanlaajuisen merisopimuksen neuvottelujen aikaansaamiseksi. Sopimus kattaisi kaikki valtioiden aluevesien ulkopuoliset merialueet. Vuosikymmenen kestäneen prosessin tuloksena syntyneet neuvottelut saavuttavat päämääränsä todennäköisesti vuoteen 2020 mennessä. Sopimus loisi viitekehyksen, jonka pohjalta 30% maailman meristä olisi mahdollista suojella tiedeyhteisön vaatimaan vuoteen 2030 mennessä.

Kuvia ja videoita aiheesta

Kuvamateriaalia Greenpeacen kartoitusmatkalta Antarktikselle ladattavissa täältä.

Taustatietoa

[1] Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources – CCAMLR on 24 jäsenmaan ja EU:n muodostama neuvotteluelin, jonka suljettujen ovien takana pidettyjen neuvottelujen tulokset julkistettiin tänään.

Greenpeace on kampanjoinut 1.8 miljoonaa neliökilometriä, eli viisi kertaa Saksan pinta-alan kattavan suojelualueen luomiseksi Weddellinmerelle, Eteläiselle jäämerelle. Ehdotus suojelualueesta on EU:n aloite.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Laura Meller, Arktis- ja Antarktis-asiantuntija, Greenpeace Norden
040 180 3322, [email protected]

Juuso Janhunen, tiedottaja, tiedottaja
040 160 1527, [email protected]