Uuden selvityksen mukaan Euroopan keskuspankki ei täytä sitoumuksiaan vähentää joukkovelkakirjasalkkunsa hiilidioksidipäästöjä. Kesäkuussa EKP myös luopui erääntyvien joukkovelkakirjojen uudelleen sijoittamisesta vähähiilisempiin joukkovelkakirjoihin. Noin 23 prosenttia EKP:n ostamista vihreistä joukkovelkakirjalainoista on fossiilisia polttoaineita tuottavien yhtiöiden liikkeeseen laskemia (yhteensä 10 joukkovelkakirjalainaa). Sen lisäksi EKP:lla on 10 joukkovelkakirjalainaa muilta hiili-intensiivisiltä yrityksiltä (30 % vihreistä joukkovelkakirjalainoista).

Greenpeacen aktivistit Shellin öljynporauslautalla Haugesundissa Norjassa 12. helmikuuta 2023. Shellin joukkovelkakirjoja on myös Euroopan keskuspankin salkussa.

SOAS University of London, University of Greenwich ja University of the West of England tekivät selvityksen Greenpeacen Keski- ja Itä-Euroopan toimiston toimeksiannosta. Selvityksessä hahmotellaan strategiaa EKP:n salkun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi nykyistä nopeammin.

”Ympäri Eurooppaa ihmiset ja luonto kamppailevat selviytyäkseen kohoavista lämpötiloista ja äärimmäisistä sääilmiöistä. Vaikka EKP myöntää, että ilmastotoimet kuuluvat sen toimialaan, hiilidioksidipäästöjen vähentämisstrategia on menettänyt tehonsa. EKP ei ole onnistunut aktiivisesti luopumaan ilmastoa tuhoavien fossiiliyritysten, kuten ENI, TotalEnergies, Shell ja BP, joukkovelkakirjoista”, Greenpeacen Keski- ja Itä-Euroopan toimiston rahoituskampanjan asiantuntija Jakub Gogolewski sanoo. 

Oman ilmastostrategiansa vastaisesti EKP:n salkussa on edelleen sekä TotalEnergiesin että BP:n joukkovelkakirjoja vielä vuonna 2040, ellei se muuta strategiaansa.

”Yksinkertaisesti sanottuna EKP on vetäytynyt aktiivisesti puhdistamasta salkkuaan likaisista joukkovelkakirjoista. Tämän on muututtava. Esittämämme kolme skenaariota voivat helposti tarjota sellaisia aktiivisia toimia, joita sekä pääjohtaja Christine Lagarde että johtokunnan jäsen professori Isabel Schnabel ovat äskettäin esittäneet”, sanoo University of the West of Englandin professori Daniela Gabor.

Kun otetaan huomioon EKP:n valtava 385 miljardin euron omistus, kaikilla EKP:n hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimenpiteillä voi olla merkittäviä vaikutuksia euroalueella. Ne vaikuttavat suurten öljy-yhtiöiden lainanoton kustannuksiin ja antavat signaaleja rahoitusmarkkinoille hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Greenpeace kehottaa EKP:ta luopumaan välittömästi fossiiliyhtiöiden, kuten ENI:n, TotalEnergiesin, Shellin ja BP:n joukkovelkakirjoista ja estämään mahdollisuuden ostaa uusia fossiiliyhtiöiden liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja – vaikka niiden väitettäisiin olevan vihreitä joukkovelkakirjoja. Greenpeace rohkaisee myös EKP:tä kehittämään ilmastopisteytysjärjestelmäänsä ja myymään välittömästi ilmastolle vahingollisten yhtiöiden joukkovelkakirjat ja korvaamaan ne sellaisten yhtiöiden joukkovelkakirjoilla, jotka täyttävät kriteerit paremmin.

Raportti Broken Promises – The ECB’s widening Paris gap

Lisätietoja:

Jakub Gogolewski, rahoitusasiantuntija, Greenpeace Central and Eastern Europe, +49 17 0765 2509, [email protected]
Juha Aromaa, apulaismaajohtaja, Greenpeace Norden, 050 3696202, [email protected]