Hiilineutraalius vuonna 2035 ja pyrkimys maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointivaltioksi ovat oikeat tavoitteet. Käytännön toimissa riittää kuitenkin parannettavaa esimerkiksi turpeesta luopumisen ja hiilinielujen kasvattamisen osalta.

“Hallitusneuvottelijat ovat ottaneet tosissaan suomalaisten huolen ilmastokriisistä. On upeaa, että hallitus lähtee rakentamaan Suomea, joka vapautuu fossiilisista polttoaineista ensimmäisenä hyvinvointivaltiona maailmassa. Päätöksiä sinne pääsemiseksi kuitenkin lykättiin vielä hallituskaudella ratkottavaksi, joten on tärkeää, että suomalaiset jatkavat päättäjien kirittämistä tulevina kuukausina ja vuosina”, sanoo Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki.

Suurimpana yksittäisenä puutteena Greenpeace pitää turpeen lepsua kohtelua.

“Turve on ilmastopäästöiltään pahin polttoaine. On selvää, että sen energiakäyttö on lopetettava kokonaan vähintään samassa aikataulussa kuin kivihiilen vuonna 2029. Tämän tosiasian väistely syö koko ilmastavoitteen uskottavuutta”, Harkki jatkaa.

Greenpeace pitää hyvänä luonnonsuojelun rahoituksen nostamista sataan miljoonaan euroon vuodessa. Myös Metsähallituksen vuotuisen tuloutusvaatimuksen päivittäminen niin, että siinä otetaan nykyistä vahvemmin huomioon vaikutukset hiilinieluun ja luonnon monimuotoisuuteen, on positiivista. Kokonaisuutena hiilinielujen kasvattamiseen tähtäävä ohjelma vaatii kuitenkin paljon lisätoimia.

“Tavoite hiilinielujen kasvattamiseksi on oikea, mutta konkretia puuttuu hallitusohjelmasta vielä kokonaan. Hiilinielut pienenivät viime vuonna lisääntyneiden hakkuiden takia ja mahdolliset uudet sellutehtaat vaikeuttava tilannetta entisestään. Tähän ongelmaan hallituksen on löydettävä uskottavat ratkaisut”, sanoo Harkki.

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat keinot vaativat vielä monilta osin tarkennusta hallituskauden aikana. Muun muassa liikenteen päästöjen puolittaminen vaatii nopeaa liikenteen sähköistämistä siirtämällä liikennettä kiskoille ja lisäämällä sähköautojen osuutta henkilöautokannasta sekä henkilöautokilometrien vähentämistä.

Lisätiedot:

Sini Harkki, Greenpeace Nordenin maajohtaja Suomessa
[email protected], puhelin 050 582 1107

Juuso Janhunen, tiedottaja
[email protected], puhelin 040 482 5541