Lisko pahasti öljyn peitossa.

Laajat öljyvuodot eri puolilla Israelin rannikkoa ovat vaikuttaneet eläinten ja kasvien elämään. On edelleen epäselvää, mikä aiheutti laittoman öljyvuodon, mutta Greenpeacen tutkimusyksikön ja muiden lähteiden mukaan todennäköinen aiheuttaja on 50 kilometrin päässä rannikosta sijaitseva öljysäiliöalus.

Tämä öljyvuoto ei ole onnettomuus, se on ympäristörikos. Vaikka olosuhteet eivät vielä ole täysin selvinneet, on jälleen kerran selvää, että riippuvuutemme fossiilisista polttoaineista on vaaraksi ilmastollemme ja ympäristöllemme.

Öljyvuoto on hälytyskello Israelin hallitukselle, joka on investoinut öljyyn ja kaasuun. Investoinnit ruokkivat ilmastokriisiä ja aiheuttavat merkittävän uhan haavoittuville meriekosysteemeille, kuten Eilatin koralliriutoille sekä ainutlaatuisille Kuolleenmeren ekosysteemeille. Israelin hallituksen on päästävä lopullisesti eroon öljy- ja kaasuriippuvuudestaan, ja lopetettava uusien öljyputkistojen suunnitteleminen Välimerelle.

Öljyvuoto osoittaa myös ympäristönsuojelun puutteellisuuden Välimerellä, jossa meren elämä on jo valmiiksi uhattuna lisääntyneen liikenteen, muovisaasteen ja ympäristömyrkkyjen seurauksena. On tuskallisen selvää, ettei Israelin hallitus ole valmistautunut käsittelemään tämän tyyppistä akuuttia ympäristökatastrofia. Sen sijaan kansalaiset ja tuhannet vapaaehtoiset puhdistavat parhaillaan rantoja raakaöljystä.

Jopa 40 prosenttia Israelin rannikosta (170 kilometriä) on kärsinyt vuodosta, ja kuten tavallista, eläimet joutuvat kärsimään seuraukset. Vapaaehtoiset ovat löytäneet tuhansia kuolleita ja loukkaantuneita kaloja, kilpikonnia ja lintuja, jotka ovat jääneet kiinni tahmeaan raakaöljyyn.

Öljyvuodosta kärsineitä eläimiä, sekä ihmisiä korjaamassa vahinkoja.
Kuva: Rami Shlush ja Elad Aybes / Greenpeace sekä Israel Nature and Parks Authority

Greenpeace Israel työskentelee tällä hetkellä muiden ympäristötoimijoiden kanssa keskittyen kolmeen toimenpiteeseen:

  1. mobilisoimaan ensisijaisesti vapaaehtoisia puhdistamaan rantoja
  2. dokumentoimaan ja levittämään uutisia ympäristönsuojelun puutteista sekä heikosta varautumisesta Välimeren öljyvuotoihin
  3. jatkamaan työtä fossiilisista polttoaineista eroon pääsemiseksi ja painostamaan kaikkien maiden hallituksia siirtymään puhtaaseen, kestävään energiaan

Kohtaamme jatkuvasti erilaisia ympäristökatastrofeja, jotka ovat seurausta ihmisten riippuvuudesta fossiilisista polttoaineista. Niin ei kuitenkaan tarvitse olla.

Vihreämpi ja kestävämpi tulevaisuus on mahdollista saavuttaa uusiutuvilla energialähteillä. Meidän on jatkettava päättäjien ja poliitikoiden painostamista asian suhteen, jotta valitsemme yhdessä oikean suunnan. Onko sinulla mahdollisuutta tukea työtä terveemmän ja puhtaamman planeetan hyväksi? Tee kertalahjoitus tästä.

Lahjoita