Hiilivoimalan avajaiset Maasvlaktessa, Alankomaissa 21.4.2016. Etualalla aktivistien viesti Uniperille.

Valtionyhtiö Fortum on vastuussa sadoista ennenaikaisista kuolemista ja muista haitallisista terveysvaikutuksista Euroopassa, osoittaa Europe Beyond Coal -verkoston ja Greenpeace Nordenin tutkimus. Fortumin kasvanut vastuu aiheutuu sijoituksista Uniperiin.

Fortumin omat hiilivoimalat ja Fortumin 49,9 prosentin omistusosuus Uniperin hiilivoimaloissa aiheuttavat 320 ennenaikaista kuolemaa, 130 uutta kroonista keuhkoputkentulehdusta ja 5 400 päivää astman oireita lapsille. Luvut on laskettu vuoden 2016 päästötietojen mukaan käyttäen EU:ssa yleisesti käytettyä ilmakehämallia.

Fortumin ja Uniperin voimaloiden päästöt johtavat 5 400 sairaalakäyntiin ja 230 menetettyyn työpäivään, mikä aiheuttaa 340 miljoonan euron terveydenhoitomenot vuosittain. Koska Fortumilla ei ollut omistusosuutta Uniperista vuonna 2016, selvitys osoittaa, kuinka suuren vastuun haitoista Fortum otti sijoittamalla Uniperiin.

“Hiilivoimalat lyhentävät eurooppalaisten elinikää päästämällä ilmakehään valtavasti rikkiä, typpeä ja pienhiukkasia. Fortumin sijoitus Uniperiin teki Fortumista yhden Euroopan kymmenestä pahimmasta saastuttajasta. Fortumin on kannettava vastuunsa eurooppalaisten terveydestä ja ilmastonmuutoksen torjunnasta sulkemalla hiilivoimalat”, sanoo Lauri Myllyvirta, selvityksestä vastaava Greenpeacen ilmansaasteyksikön analyytikko.

“Fortumin strategia on suhteellisen edistyksellinen, mutta sijoitus Uniperiin uhkaa pudottaa sen taas vastuuttomaksi saastuttajaksi. Uniperin suurimpana osakkeenomistajana, Fortumin tulee kantaa vastuunsa, luopua hiilestä ja siten kunnioittaa Pariisin sopimusta. Tämä tarkoittaa hiilivoimaloiden sulkemista – ei niiden myymistä – viimeistään vuoteen 2030 mennessä”, sanoo Kaarina Kolle, Europe Beyond Coalin hiilisijoitusten ja -yhtiöiden asiantuntija.

“Valtion omistajanohjauspolitiikka täytyy päivittää osana hallitusneuvotteluita, niin että ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen on myos valtio-omisteisten yhtiöiden vastuu. Uniperin päästöjen kokoista porsaanreikää ei jatkossa yksinkertaisesti voi sallia maassa, joka on juuri julistanut maailmalle kieltävänsa kivihiilen lailla”, sanoo Sini Harkki, Greenpeace Nordenin maajohtaja Suomessa.

Lisätietoja:

Raportti Paluu menneisyyteen – Uniper-kauppa tekee Fortumista yhden Euroopan saastuttavimmista energiayhtiöistä 

Lauri Myllyvirta, Greenpeacen kansainvälinen ilmansaasteyksikkö, selvityksen kirjoittaja ja analyytikko, [email protected], puhelin 050 362 5981

Kaarina Kolle, Europe Beyond Coal, selvityksen kirjoittaja, hiilisijoitusten ja -yhtiöiden asiantuntija, [email protected], puhelin +32 4 83 26 20 75

www.greenpeace.fi

www.beyond-coal.eu

Raportissa esitetyt vaatimukset Fortumille, Suomen hallitukselle (valtio omistaa 50,8 % Fortumin osakkeista) ja Fortumiin kytköksissä oleville rahoituslaitoksille:

Fortumin on esitettävä selkeä suunnitelma ja aikataulu sekä Fortumin että Uniperin hiilivoimaloiden sulkemisesta, siten että viimeinen hiilivoimala suljetaan viimeistään vuonna 2030 huolimatta Saksan hiilikomission aikataulusta sulkea hiilivoimalat vuoteen 2038 mennessä.

Fortumin ei tule myydä hiilivoimaloita, vaan ne on suljettava.

Fortumin on saatava välittömästi keskeytettyä Datteln 4 -hiilivoimalan pääomittaminen ja kaikki suunnitellut olemassa olevien hiilivoimaloiden käyttöiän pidennykset. Datteln 4:n toimintaa ei saa sallia kuten Saksan hiilikomissio suosittelee.

Suomen hallituksen on välittömästi tarkistettava omistajaohjauksen periaatteita siten, että ne vastaavat ilmastonmuutoksen pysäyttämistä 1,5 asteeseen. Periaatteissa on erikseen määrättävä suuria hiilipäästöjä aiheuttavien omistusten alasajosta myynnin sijaan.

Fortumin osakkeenomistajien on vahvasti puututtava Fortumin ja Uniperin päätöksentekoon, jotta yhtiöt toimivat Pariisin ilmastosopimuksen mukaan pyrkien ilmastonmuutoksen rajoittamiseen 1,5 asteeseen.