Suomen ilmasto- ja luontotavoitteet uhkaavat jäädä toteutumatta, jos hallitus ei syyskuun budjettiriihessä päätä rahoituksen lisäämisestä luonnonsuojeluun ja ilmastotyöhön.

Luontokatoa Ylöjärvellä lokakuussa 2021.

Greenpeace on huolissaan valtiovarainministeriön budjettiesityksestä, joka ehdottaa leikkauksia luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin. Samalla ministeriö esittää huomattavia kevennyksiä fossiilisten polttoaineiden verotukseen. Tuoreen ilmastovuosikertomuksen mukaan ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä lisätoimia muun muassa maankäyttösektorilla ja taakanjakosektorilla, kuten liikenteessä. 

“Valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesitys vaarantaisi toteutuessaan merkittävän osan Suomen luonto- ja ilmastotavoitteista. Luontokadon pysäyttäminen edellyttää luonnonsuojelurahoituksen moninkertaistamista. Tässä tilanteessa nyt esitettyjen leikkausten pitäisi olla itsestäänselvästi poissa laskuista. Myös hiilineutraaliuden saavuttaminen ja vihreä siirtymä edellyttävät määrätietoisia panostuksia, jotka budjettiesityksessä loistavat poissaolollaan”, toteaa Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen

Hallitus sitoutuu ohjelmassaan Suomen päästövähennys- ja hiilineutraaliustavoitteeseen, mutta budjettiesityksessä on karsittu vihreää siirtymää vauhdittavia investointitukia ja tuettu fossiilisten käyttöä. Esimerkiksi polttoaineveron kevennys ja myöhemmin hallituskaudella toteutettava polttoaineveron CO2-komponentin laskeminen 100 miljoonalla eurolla jarruttavat päästövähennysten toteutumista liikenteessä. 

“Polttoaineveron keventäminen 130 miljoonalla eurolla vuonna 2024 on suoraa tukea fossiilisten käytölle juuri, kun liikenteen päästöjä olisi onnistuttava laskemaan nopeasti ja oikeudenmukaisesti. Tämänkaltainen veronkevennys ei kohdistu sitä tarvitseville pienituloisille ja maaseudulla asuville kansalaisille ja on valtiontalouden näkökulmasta tuhlaavaa rahankäyttöä”, Sipiläinen sanoo. 

Leikkausten toteutuessa luontokato kiihtyy entisestään 

Hallitusohjelmassa luvataan vaalia Suomen arvokasta luontoa, mutta valtiovarainministeriön budjettiesityksessä ympäristön- ja luonnonsuojelun määrärahoista leikataan yli kolmannes eli 70 miljoonaa euroa.

Greenpeacen metsäasiantuntijan Oona Käyhkön mukaan luonnonsuojeluun kohdistuvat leikkaukset käytännössä estäisivät Suomea saavuttamasta tavoitteitaan luontokadon pysäyttämisestä. Muun muassa Luontopaneelin ja Metsähallituksen mukaan luonnonsuojelun ja ennallistamistoimien rahoitus tulisi moninkertaistaa nykytasoon verrattuna. 

“Esimerkiksi luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoissa metsien suojelusta leikataan 9 miljoonaa euroa, joka on lähes 20 prosenttia kyseisestä määrärahasta. Suomi on sitoutunut EU:n biodiversiteettistrategian mukaisesti suojelemaan kaikki jäljellä olevat luonnontilaiset ja vanhat metsät. Yksityisillä mailla metsien vapaaehtoinen suojelu on tähän asti onnistuneesti toteutettu metsien suojeluohjelmilla, joiden rahoituksesta ollaan nyt leikkaamassa”, Käyhkö sanoo. 

Budjettiriihessä on hänen mukaansa huomioitava myös valtion omien metsien kestävä käyttö.

“Hallitusohjelmassa on päätetty suojella valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät. Tarvittavat päätökset tämän toteutumiseksi on tehtävä jo tänä syksynä. Lisäksi Metsähallituksen tulostavoitetta on laskettava ja omistajaohjauksen linjauksia kirkastettava, jotta valtion metsien hiilinielu saadaan kasvuun. Greenpeace vaatii hallituspuolueilta kunnianhimon tason nostoa ilmasto- ja luontotoimissa syyskuun budjettiriihessä”, Käyhkö painottaa.