Lyypekki, 4.11.2022 – 33 Greenpeace Saksan aktivistia osoittaa mieltään tänään Lyypekissä Schlutupin satamassa vaatien Euroopan päättäjiltä vahvoja toimia luontokadon pysäyttämiseksi. Aktivistit ovat kiinnittäneet banderollin laiturissa olevaan alukseen, josta puretaan Suomesta ja Ruotsista saapuvia metsäteollisuuden tuotteita. Osa aktivisteista estää lastin purkua. Aktivistit vetoavat Euroopan ministereihin, jotta he päättäisivät vahvoista ilmasto- ja luonnonsuojelutoimista Euroopan unionissa, Suomen ja Ruotsin vastahangasta huolimatta. Yhteiset, vahvat pelisäännöt turvaisivat myös Suomen metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä ilmasto- ja luontokatokriisissä.

Greenpeace Saksan aktivistit osoittavat mieltä Lyypekissä Saksassa 4. marraskuuta 2022 estämällä lastin purkua aluksesta, joka tuo metsäteollisuuden tuotteita Suomesta ja Ruotsista. Aktivistit vetoavat Euroopan ministereihin, jotta he päättäisivät vahvoista ilmasto- ja luonnonsuojelutoimista Euroopan unionissa, Suomen ja Ruotsin vastahangasta huolimatta.

“Luontokato ei ole Euroopassa eikä maailmalla pysähtynyt vapaaehtoisin toimin juhlapuheista huolimatta. Tämä on totta myös Suomessa. Meilläkin metsäluonto on ahtaalla, jopa luonnonmetsiä on yhä hakkuu-uhan alla, ja hiilinielu on romahtanut. Samalla hakkuut ovat kasvamassa entisestään. EU:n yhteisiä, vahvoja toimia luontokadon pysäyttämiseksi tarvitaan, vaikka metsäteollisuus Suomessa ja Ruotsissa muuta väittävät”, sanoo Lyypekissä paikalla oleva Greenpeace Nordenin metsäasiantuntija Matti Liimatainen.

Euroopan unionissa on käsittelyssä useita hankkeita, joilla Euroopan taloutta päivitetään ilmasto- ja luontokestäväksi. Nyt päätösvuorossa on muun muassa komission esitys metsäkatolaista, jolla estetään metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä aiheuttavien tuotteiden pääsy Euroopan markkinoille. Asetus on komission, parlamentin ja neuvoston toisella neuvottelukierroksella 9. marraskuuta. Metsäkatolaki koskee niin EU:n ulkopuolella kuin EU:n jäsenmaissakin metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä aiheuttaneita tuotteita.

Euroopan komissio on esittänyt, Euroopan parlamentin tukemana, että metsäkadolle ja metsien tilan heikkenemiselle asetetaan vahvat kriteerit, joita sovellettaisiin yhdenmukaisesti metsiin EU:n sisällä ja EU:n ulkopuolella. Suomi ja Ruotsi ovat vastustaneet monia keskeisiä kriteerejä etenkin metsien heikkenemisen torjumiseksi, mikä uhkaa vesittää koko lakia. Tätä ennen Suomi ja Ruotsi ovat vastustaneet yhteisenä rintamana muun muassa kestävän rahoituksen kriteerejä luontoystävälliselle metsätaloudelle, vahvoja kestävyyskriteerejä bioenergialle ja nyt viimeisimpänä ennallistamisasetusta, jossa Suomi vaikuttaa kääntyvän Ruotsin vastustavalle kannalle.

“Suomi ja Ruotsi yrittävät vesittää EU:n luontokatoa torjuvia toimia väittäen, että meillä metsien kestävä käyttö on jo hallussa. Mutta näytöt eivät puhu puolestaan eikä luontokato ole pysähtynyt. On metsäteollisuudenkin etu sopeuttaa toimintaansa ilmaston ja luonnon rajoihin, mitä metsätuotteilta vaaditaan yhä enenevissä määrin myös EU:n 450 miljoonan asukkaan markkinoilla”, sanoo Juha Aromaa, Greenpeace Nordenin Suomen apulaismaajohtaja.

“Kehotamme Euroopan päättäjiä kuuntelemaan tiedettä ja kansalaismielipidettä, joka on vahvojen ilmasto- ja luontotoimien puolella. Jos Suomi haluaa olla uskottavasti metsätalouden mallimaa, tulee myös Suomen kannattaa vahvoja, tiedelähtöisiä ja yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Teollisuuden kestävyysväitteiden on kestettävä myös kriittinen, ulkopuolinen tarkastelu, mikä nyt ei toteudu”, muistuttaa Aromaa.

Suomessa hakkuut ovat viime vuosina olleet korkealla tasolla ja ennakkotiedon mukaan Suomen maankäyttösektorin nettonielu on romahtanut. Tästä huolimatta hakkuutasot ovat kasvamassa entisestään. Pohjoisessa Metsä Groupin Kemin sellutehdas ja Stora Enson kartonkitehdasinvestointi Ouluun ovat nostamassa puuntarvetta yhteensä 5,5 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Aktivistit haluavat kiinnittää huomion metsäteollisuuden vastuuseen luontokadon pysäyttämisessä osoittamalla mieltä aluksella, jonka lastina on suomalaisia metsäteollisuuden tuotteita Oulusta ja Kemistä sekä Ruotsin Husumista.

Kuvia mielenosoituksesta Lyypekissä 

Videoita mielenosoituksesta ladataan perjantain 4.11.2022 aikana

Lisätietoja:

Sini Eräjää, maatalous- ja metsäasiantuntija, Greenpeace EU Unit, puhelin +32 476 974 960
Matti Liimatainen, metsäasiantuntija, Greenpeace Norden, puhelin +358 400 346 329 (paikalla Lyypekissä)
Juha Aromaa, apulaismaajohtaja, Greenpeace Norden, puhelin +358 50 369 6202