Suurin osa suomalaisista haluaa rajoittaa metsien hakkuita valtion mailla, ilmenee Greenpeacen teettämästä ja Taloustutkimuksen toteuttamasta kyselystä. Myönteisimmin hakkuurajoituksiin suhtautuivat vihreiden, vasemmiston ja SDP:n äänestäjät. Myös kokoomuksen kannattajista useampi suhtautui hakkuiden rajoittamiseen myönteisesti kuin kielteisesti.

Greenpeacen banderolli metsässä, joka menee metsäautotien yli. Banderollissa lukee "LUONTOKATO SEIS!".

52 prosenttia Taloustutkimuksen kyselyyn vastanneesta 1004 suomalaisesta oli täysin samaa tai melko samaa mieltä väitteestä “Metsien hakkuita on rajoitettava valtion mailla luontokadon pysäyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.”

Eri mieltä olevien osuus oli vain 26 prosenttia.

Kyselyn perusteella rajoituksia haluaa suurin osa lähes kaikkien puolueiden kannattajista. Vihreiden äänestäjistä niiden kannalla on 94 ja vasemmiston äänestäjistä 88 prosenttia. Myös tällä hetkellä suosituimman puolueen kokoomuksen äänestäjistä suurempi osa on samaa mieltä (41 %) kuin eri mieltä (36 %) hakkuurajoitusten tarpeesta.

SDP:n äänestäjistä hakkuita rajoittaisi 74 prosenttia.

“On hienoa nähdä, kuinka vahva tuki demareiden kannattajista löytyy metsien hakkuiden rajoittamiselle valtion mailla. Hallitus ilmoitti toissa viikolla uudesta suojelupäätöksestä. Tämän kokoluokan päätöksiä tarvitaan metsien osalta vielä kymmenittäin lisää, jotta Suomi pitää lupauksensa luontokadon pysäyttämisestä”, sanoo Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen.

Tuleva hallituskausi on ilmasto- ja luontotavoitteiden kannalta kriittinen, sillä paljon pitää tapahtua lyhyessä ajassa luontokadon pysättämiseksi ja nieluromahduksen korjaamiseksi. 

“Tuleva hallitus pääsee tosissaan korjaamaan hiilinieluja ja elvyttämään luontoa. Siihen tarvitaan uutta ja parempaa lainsäädäntöä, kuten luontolaki ja metsälain uudistus, sekä mittavia luontoinvestointeja. Haittoja on verotettava ja toisaalta hiilinielujen ja luontoarvojen turvaamisesta palkittava. Valtion omat metsät on saatava arvokäyttöön, eli toteuttamaan ilmasto- ja luontotavoitteita”, Kosonen sanoo.

Liitteet: Kyselytutkimuksen ristiintaulukot ja tekninen raportti.

Greenpeacen vaaliteemat: suojelua ja sen rahoitusta lisättävä merkittävästi

Greenpeace julkaisee tänään 14.2. tulevalle hallitukselle suunnatut esityksensä keinoista, joilla luontokatoa voidaan pysäyttää ja hiilinieluja pelastaa erityisesti metsissä. Järjestö on samalla kannalla kuin suomalaisten enemmistö: hakkuita on rajoitettava – etenkin valtion mailla, joilla sijaitsevat myös merkittävimmät kiireellistä suojelua tarvitsevat luonnonmetsät.

“Jotta luontokato saadaan Suomessa pysäytettyä, seuraavan hallituksen on tehtävä viipymättä päätös kaikkien jäljellä olevien luonnonmetsien suojelusta. Tämän lisäksi suojelua tarvitaan tulevien vuosien aikana runsaasti myös muissa metsissä”, sanoo Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen.

Luonnoksessa Suomen kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi ympäristöministeriö arvioi, että kymmenen prosentin tiukan suojelun toteuttaminen metsämaalla edellyttää noin 630 000 hehtaarin lisäsuojelua. Tästä noin 100 000 hehtaaria voisi toteutua vapaaehtoisten suojeluohjelmien kautta yksityismailla, jolloin reilut 500 000 hehtaaria kohdistuisi valtion maille. Greenpeace pitää esitystä minimilähtökohtana seuraavalle hallitukselle.

Kaisa Kososen mukaan luontokadon pysäyttäminen vaatii riittävän rahoituksen sekä sen, että kannusteet ja haittaverot saadaan kohdilleen.

“Metsillämme on tutkitusti moninkertainen arvo suhteessa talousmetsästä nykyään saatavaan hintaan, mutta nykypolitiikka ei tätä vielä tunnista. Lakien lisäksi hintaohjaus on saatava kuntoon, jotta metsien käyttö saadaan ilmasto- ja luontotavoitteiden mukaiseksi.”

“Luonnonsuojelu- ja ennallistamisrahoitus tulee moninkertaistaa ja sitoa BKT:hen. Haitallisista tuista, kuten puupolttoaineiden verottomuudesta, on luovuttava ja metsänomistajien kannusteet korjattava tulosperusteisiksi. Ylipäänsä on vastattava paremmin tarpeisiin, sillä metsiensuojelun rahoille on kova kysyntä, kun taas puuntuotannon tukia jää vuosittain käyttämättä”, Kosonen sanoo.

Greenpeacen vaatimukset ovat linjassa valtion omien tavoitteiden ja lupausten kanssa.

“Valtio on jo 30 vuotta luvannut pysäyttää luontokadon. Silti tämä ei ole toteutunut edes valtion omissa metsissä. Nyt, kun liialliset hakkuut ovat romahduttaneet Suomen hiilinielut ja metsäala on kaikkineen isojen muutosten edessä, on tulevan hallituksen aika lunastaa lupaukset ilmasto- ja luontokestävästä metsätaloudesta”, maajohtaja Sipiläinen sanoo.

Greenpeacen tarkempiin vaalitavoitteisiin voit tutustua täällä.