Oikeutta ilmastolle, turvaa metsille

Metsät ovat olleet Suomen vahva voima ilmastokriisin hillitsemisessä, mutta nyt metsien hiilinielu on romahtanut. Metsiä hakataan liikaa ja ilmastotavoitteet karkaavat käsistä. Silti hallitus jatkaa, kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Suomen ensimmäisessä ilmasto-oikeudenkäynnissä vaadimme, että ilmastolakia noudatetaan ja lain edellyttämiin lisätoimiin ryhdytään. Tule mukaan tekemään historiaa!

Allekirjoittaneita juuri nyt! Tavoite

{{counter}}

{{blockData.counterGoalValue}}

Anna äänesi ilmasto-oikeudelle

Hiilinielut ovat romahtaneet, eikä Suomi noudata ilmastolakiaan tilanteen korjaamiseksi. Valtion toimettomuus vaarantaa metsämme, ilmastomme ja hyvinvointimme. Tule mukaan tekemään historiaa ja tue Suomen ensimmäistä ilmasto-oikeudenkäyntiä.

Allekirjoittamalla tuet ilmasto-oikeudenkäyntiä, ja suostut siihen, että pidämme sinut ajan tasalla oikeudenkäynnin etenemisestä ja muusta ympäristötyöstämme. Allekirjoittamalla hyväksyt myös tietosuojakäytäntömme.

Olet mukana puolustamassa metsiämme ja ilmastoa! Mitä useampi antaa tukensa tälle oikeusjutulle, sitä selvemmäksi voimme tehdä valtiolle, että me suomalaiset haluamme, että ilmastolakia noudatetaan ja tavoitteet viedään kunnialla maaliin.
Signed up Goal

{{counter}}

{{blockData.counterGoalValue}}

Mahdollista vahva ja näkyvä kampanja.

Greenpeace on täysin riippumaton järjestö. Voimme toteuttaa vahvan ja näkyvän kampanjan vain tavallisten ihmisten tuen ansiosta. Lahjoita!

Mikä ilmasto-oikeudenkäynti?

Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat jättäneet korkeimpaan hallinto-oikeuteen hallintovalituksen, sillä pidämme valtioneuvoston päätöstä ilmastovuosikertomuksesta lainvastaisena. Toisin kuin ilmastolaissa edellytetään, hallitus, ei ole kartoittanut vuosikertomuksessa lisätoimien tarvetta, jonka metsien hiilinielun romahtaminen synnyttää. Käytännössä vaadimme, että päätös perutaan ja palautetaan uuteen valmisteluun, jonka myötä lisätoimien tarve voidaan kartoittaa ja lisätoimimenettely käynnistää.

Greenpeace ja Suomen Luonnonsuojeluliitto jättivät hallintovalituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Oikeusjutulle on perusteet Suomen omassa, juuri päivitetyssä ilmastolaissa. Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja hiilinegatiivinen sen jälkeen. Tämä tavoite on kirjattu lakiin. Ilmastolaki velvoittaa viranomaisia suunnittelemaan ja seuraamaan toimia, joilla Suomi pääsee tavoitteisiinsa. Sama laki velvoittaa myös päivittämään ilmastopolitiikan suuntaa ja päättämään tarvittavista lisätoimista, jos seuranta osoittaa, etteivät nykytoimet riitä.

Nyt näin ei ole toimittu, kun kyseessä on hiilinielujen pelastaminen. Hiilinielujen romahtaminen taas johtuu pitkälti ylimitoitetuista hakkuista. Toisin sanoen: ilmastolakia on mielestämme laiminlyöty, koska valtion suunnitelmissa ja niiden seurannassa ei esitetä tarpeeksi tekoja, joilla ilmastotavoitteet saavutetaan.

Fossiilipäästöt ovat Suomessa tulleet jo hyvää vauhtia alas ja päästöjen lasku jatkuu, mutta ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että myös maankäyttöön ja metsiin liittyvät alat tekevät oman osansa. Odotukset eivät ole kohtuuttomat: nielun tulisi vain saavuttaa taso, jolla se on 1990-2018 keskimäärin ollut.

Metsähallituksen avohakkuu Iso-Kankaalla Kainuussa.

Kyse on loppujen lopuksi siitä, millaista hiilinielupolitiikkaa Suomessa tehdään: annetaanko hakkuiden jatkua entisellään ja odotellaan miljardien eurojen laskua yhteiskunnalle, mikä ilmastolain rinnalla kulkevan EU-velvoitteen karkaamisesta voi seurata, vai varmistetaanko, että upeat metsämme toimivat ilmastokriisin ehkäisijöinä myös jatkossa.

Tue ilmasto-oikeudenkäyntiä!