Tirsdag 28. mai skal Stortingets finanskomité avgjøre kullindustriens framtid i Oljefondet. Selv om det i 2015 ble bestemt at Oljefondet skulle trekke seg ut av kull, har det ligget flere milliarder av fondets kroner i kullindustrien også de siste årene.

Grensen ble den gangen nemlig satt til alle selskaper som hadde mer enn 30 prosent av forretningsdriften sin i kull. Mellom 40 og 50 milliarder ble flyttet vekk fra den mest klimafiendtlige industrien, samtidig som flere kraftselskaper satte opp farten med investeringer i fornybar energi for å komme seg under 30 prosent-kriteriet.

Mange trodde dermed at jobben var gjort, og at Norge var ute av kull. Det var vi dessverre ikke. I 2018 lagde den tyske miljøorganisasjonen Urgewald, Framtiden i Våre Hender og Greenpeace en rapport som viste at Norge fremdeles hadde mer enn 77 milliarder investert i kull, blant annet i tyske RWE, som er det selskapet med høyest CO2-utslipp i Europa.

Kull har ingen plass i fremtidens energimiks. Det ene landet etter det andre, den ene investoren etter den andre, setter en sluttdato for all bruk av og investering i kull. Storebrand og KLP har gjort det, selv England skal slutte med all kull innen 2025.

FNs klimapanel er helt tydelige på at kull må fases ut i OECD-land innen 2030. Resten av verden står for tur innen 2050. Senest i går gikk også gruvegiganten BHP Billitonut og sa at de ser slutten for kull.

Det går heldigvis fremover her i Norge også. Etter press og avsløringer fra Greenpeace og de andre miljøorganisasjonene, behandler i disse dager Stortinget nye og strengere kullkriterier for Oljefondet. Forslaget som Finansdepartementet har kommet med er ganske bra; en absolutt terskel for 20 millioner tonn kullutvinning og 10 000 MW kullkraftkapasitet, vil føre til at RWE og noen av de største kullselskapene i verden blir ekskludert. Våre anslag viser at det dreier seg om kanskje 50 milliarder som skal ut av kull denne gangen.

Men spørsmålet er hvorfor vi ikke går hele veien ut av kull? Hvorfor kan vi ikke like godt gjøre som AXA, Allianz og Generali og ekskludere selskaper som bygger nye kullkraftverk? Hvorfor ikke gjøre som KLP og Storebrand og selge oss helt ut av kull?

Dette er noen av de spørsmålene vi skal stille til politikerene i dagene som kommer. 12 juni skal Oljefondets nye retningslinjer behandles i Stortinget. Vi krysser fingrene og håper at vi kan feire enda en stor miljøseier.

Kilder:

https://www.greenpeace.org/norway/nyheter/462/greenpeace-avslorer-77-milliarder-pensjonspenger-i-kull/

https://www.framtiden.no/fossilfri/aktuelt/362-milliarder-av-oljefondet-i-fossil-energi.html

https://numerical.co.in/numerons/collection/582ea4c425029d0c1123d15c