Nordmenn flyr mer enn nesten alle andre land i Europa. Samtidig som vi kjemper mot en klimakrise, foreslår Avinor å øke flytrafikken i Norge ved å bygge en tredje rullebane ved Gardermoen lufthavn. Dette er kortsiktig politikk, og er ikke bare skadelig for verdens klima, men kommer også til å bygge ned vernet natur og viktig matjord, og skape økt støy for innbyggerne i området.

Derfor arrangerer vi Gardermoen klimacamp 22.-25. august på en gård utenfor Oslo. Her samles 70 klimaengasjerte mennesker for å sammen lære hvordan vi kan få mest mulig ut av vårt engasjement. Dette er en unik mulighet til å bli med å stanse utbyggingen av en tredje rullebane på Gardermoen, samtidig som man kan skaffe seg ny kunnskap og nye verktøy å ta i bruk i kampen mot klimaendringene.

På leiren vil det være mulighet til å delta på workshops om
– politisk strategi og kampanjearbeid
– artivism eller politisk kunst
– digitalt kampanjearbeid
– engasjerende taler
– sivil ulydighet og kreative aksjoner

I tillegg til å være en læringsarena og møteplass for klimaengasjerte, er Gardermoen klimacamp en markering mot å bygge ut en tredje rullebane på Gardermoen lufthavn.

Bli med på Gardermoen klimacamp 22.-25. august for å lære hvordan man best kan bruke ditt engasjement i kampen mot klimaendringene.

Gå inn her for å lære mer, og å søke om å bli deltaker.