Regjeringen skuffer atter en gang i forslaget til neste års statsbudsjett.

– Tida burde være over for dårlige klimabudsjett. Det er ikke til å tro at regjeringen ikke tar det innover seg, sier leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym.

I forslaget til statsbudsjett kommer regjeringen med prognoser om hvor langt vi har kommet for å nå klimamålene i 2030. Det er dyster lesning; med dagens budsjettforslag kommer vi til å være stakkarslige tolv prosent under 1990-tallene.

– Regjeringen har forpliktet seg til å være hele 40 prosent under 1990-nivå i 2030. Dette statsbudsjettet blir flisespikking sammenlignet med det som trengs i en klimakrise. Her ser vi svart på hvitt et statsbudsjett som legger opp til at vi ikke skal nå målene i Paris-avtalen, sier Pleym.

Han mener det er på høy tid at regjeringen prioriterer klimahandling, og legger pengene der de faktisk trengs for en levedyktig jordklode også i framtida.

– Dette er et statsbudsjett som fører oss djupere inn i klimakrisa. Norge må feie for egen dør, ikke føre en politikk som legger opp til fortsatt oljeleting og utvinning i mange tiår fremover. Hvis vi produserer mindre olje, går de globale utslippene ned, sier han.

Pleym reagerer også på at store summer fortsatt går til oljeindustrien. 69 millioner er satt av til videre kartlegging av petroleumsressurser på sokkelen, inkludert i uåpnede områder nord i Barentshavet. Milliardene oljeindustrien får via skattefordeler fortsetter som før, og CO2-avgiften får kun en minimal økning.

– Siv Jensen kommer igjen med løgnen om at norsk olje er verdens beste og reneste, men unngår å nevne at den jo selges til og brennes i utlandet. Atter en gang tar regjeringen ikke ansvar for klimakrisen vi eksporterer gjennom norsk olje, sier Pleym.

Sammen med Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet, skal Greenpeace i november møte staten i Borgarting lagmannsrett for grunnlovsstridig oljeboring. Til tross for klimasøksmålet fortsetter regjeringens uansvarlige oljepolitikk.

– Utslippene fra norsk olje i utlandet tilsvarer ti ganger Norges utslipp. Du kan ikke late som at Norge har verdens reneste olje, og samtidig selge den til utlandet hvor den brennes uten at vi tar noe som helst ansvar for den, sier Pleym.

Pleym påpeker også at regjeringen bevilger 12 millioner kroner til Meteorologisk institutt for å varsle ekstremvær, samtidig som oljeindustrien får fortsatt sponsing.

– Det er ironisk at regjeringen ser seg nødt til å øke bevilgningen til Meterologisk insitutt for å kunne varsle ekstremvær som en følge av klimaendringer. Ekstremværet kommer jo av at regjeringen hemningsløst fortsetter å sponse oljeindustrien gjennom leterefusjonsordningen og andre skattefordeler.