#Forurensning #Klimaendringer

Vi har rett til ren luft!

Vær med

Luftforurensning er et økende problem over hele planeten vår – fra Australia, hvor røyk fra skogbranner kveler enorme landområder, til storbyer i India som har så dårlig luftkvalitet at forventet levealder har gått kraftig ned. Europa slipper heller ikke unna. Selv i norske byer kan luftkvaliteten være så dårlig at innbyggerne har høyere risiko for å pådra seg astma, slag, hjerte- og karsykdommer, lungekreft og andre helseplager.

Det er opplagt at driverne bak klimakrisa også fører til en global helsekrise. Avhengigheten vår av fossilt brennstoff gjør lufta vi puster inn, helseskadelig, og ødelegger miljøet i et stadig raskere tempo. Det eneste positive er at når årsakene til disse problemene er de samme, er også løsningen det.

Ved å kreve sterkere utslippsreguleringer og utfasing av fossilt brennstoff som olje og kull kan vi både bremse klimakrisa og beskytte menneskers helse i dag og i fremtiden.

Den 12. februar lanserer Greenpeace Southeast Asia og Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) rapporten “The Price of Fossil Fuels”. Rapporten er en vitenskapelig utlegning om de menneskelige, miljømessige og økonomiske konsekvensene knyttet til luftforurensning. Vi kan dessverre vente oss at dette blir foruroligende lesning.

Mens vi venter på rapporten, vil vi dele noen av fjorårets høydepunkter med deg. Vi har jobbet for frisk luft ved å påvirke myndigheter, ta saker til retten og ved å utføre prosjekter verden over.

Høydepunkter i 2019 

Politisk påvirkningsarbeid

 • For aller første gang har den indiske regjeringen utviklet en nasjonal handlingsplan for frisk luft. Handlingsplanen kommer etter tre år med politisk påvirkningsarbeid. 
 • Russiske myndigheter har laget digitale oversiktskart over luft- og vannforurensning. I Moskva og St. Petersburg har det også blitt opprettet lavutslippssoner, noe som betyr 40 prosent mindre biltrafikk i byene.    
 • 41 ordførere fra ni europeiske land har økt bevilgningene som skal benyttes til bærekraftig økonomisk aktivitet når kull fases ut.

I rettssalene

 • Rettsvesenet i Madrid har godkjent Greenpeace og Ecologistas en Accións anke mot byrådets avgjørelse om å avvikle lavutslippssoner. Dette er en stor juridisk seier for den spanske miljøbevegelsen.
 • EU-domstolen har dømt Frankrike for systematiske og vedvarende brudd på EUs regler for utslipp av nitrogendioksid i tolv byområder, inkludert Paris, Marseille, Strasbourg, Nice og Toulouse.
 • Øygruppen Balearene i Spania har godkjent en lov vedrørende klimaendringer og omlegging av energisektoren. Dette betyr at dieseldrevne biler skal ut av sirkulasjon, og at fire kullanlegg skal stenges innen 2025.   
 • Borgarting lagmannsrett har anerkjent at utslipp fra norskprodusert olje er Norges ansvar, uansett hvor i verden den brennes, og at alle klimautslipp må sees i lys av verdens samlede karbonbudsjett.

Verden rundt

 • Analyser utført av den London-baserte tenketanken Carbon Tracker Initiative har vist at omtrent 80 prosent av alle kullgeneratorer er tapsprosjekt, og at så mye som 6,57 milliarder euro kan ha blitt tapt i 2019. De har anbefalt at kullkraft fases ut innen 2030.
 • Over 150 forskere fra 35 land har krevd snarlig handling når det gjelder nitrogenforurensning, slik at skader på mennesker, dyr og natur bekjempes.  
 • Under den internasjonale motormessa IAA i Frankfurt har 25.000 demonstranter krevd at bilindustrien slutter med å bidra til  klimaendringene.
 • Belgiske foreldre har mobilisert på grunn av dårlig luftkvalitet på skolene. Regjeringen har nå bekreftet at dieselbiler skal fases ut innen 2030 og bensin- og LPG-biler innen 2035. Offentlig transport skal også få et løft. 

Til tross for at dette bare er et ettårs øyeblikksbilde i det langsiktige arbeidet vårt for frisk luft, så sier det allikevel en hel del om hva vi kan oppnå sammen. Arbeidet vårt for frisk luft fortsetter i 2020, og vi vil gjerne ha deg med på laget.