#StøttOss

Støtt vårt arbeid

Vær med
© Johanna Hanno/Greenpeace

Representanter fra det finske selskapet Fortum besøkte investeringsbanken SEB fredag. Aktivister fra Greenpeace var på plass med bannere for å vise Fortums utsendte hva vi mener om at de skal øke investeringene i et av verdens største kullselskaper.

To representanter fra Fortum kom ut og hilste på de fremmøtte aktivistene. Den ene var finansdirektør Markus Rauramo. Vi uttrykte bekymringene våre rundt at Fortums kjøper seg opp i kullverstingen Uniper, og mens Rauramo roste arbeidet selskapet har gjort med å avvikle kullkraft, kunne han ikke forsikre oss om at Fortum eller Uniper vil ha en plan for utfasing av kull som vil være i tråd med Parisavtalen i den nærmeste framtiden. Ikke bare mangler de en kullutfasingsplan, men Uniper planlegger faktisk å åpne Datteln 4, et nytt kullkraftverk, i Tyskland til sommeren. Dette er svært bekymringsverdig.

– Vi hadde en hyggelig prat med to av sjefene fra Fortum. Vi konfronterte dem med klimakonsekvensene av at de blir majoritetseiere i Uniper, og håper at de tar dette innover seg, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Fortum eier blant annet Norges Energi og Oslo Fortum Varme, og skal nå øke eierandelen sin i kullverstingen Uniper. Uniper er et av de største kullselskapene i Europa, og følgelig en av de verste forurenserne i Europa. Fortum eier i dag 49,9 prosent av selskapet, men jobber med å ta over 70 prosent av aksjene. Dette oppkjøpet finansieres delvis av SEB.

© Johanna Hanno/Greenpeace

Bannerteksten “Suomea suurempi saastuttaja”, “Større forurenser enn Finland”, referer til at Fortum allerede nå har et større større karbonfotavtrykk enn hele Finlands samlede nasjonale utslipp (jf. selskapets egne tall fra 2018). Det varslede oppkjøpet vil øke klimafotavtrykket vesentlig.

Vi krever at Fortum:

  • Forplikter seg til å utvikle en plan for å fase ut kullbasert virksomhet innen 2030. Dette må også inkludere Unipers virksomhet, og utfasingsplanen må være i tråd med Paris-avtalen.
  • Stanser åpningen av Datteln 4, et nytt kullkraftverk i Tyskland.
  • Sørger for at Uniper dropper planene sine om å saksøke den nederlandske regjeringen fordi den vil forplikte seg til Parisavtalens mål og fase ut kull.
© Johanna Hanno/Greenpeace