Klimasøksmålet er historisk. Greenpeace og andre miljøorganisasjoner møter staten i Høyesterett 4. november 2020. Les våre artikler om klimasøksmålet

Vær med

Vårens mest betent miljøsak har vært å definere hvor iskantsonen er. Nå har regjeringen landet på et kompromiss ved å flytte den omstridte iskanten sørover i den nye forvaltningsplanen for Barentshavet. Iskanten skal heretter defineres som området der det er 15 prosent sjanse for sjøis i april.

Greenpeace er svært kritiske til at de miljøfaglige rådene overkjøres og at regjeringen ikke har fulgt opp sin egen regjeringserklæring. I Granavolden-plattformen står det svart på hvitt at man skal lytte til miljøekspertene i faglig forum. Det har ikke regjeringen fulgt, snarere har de trukket en vilkårlig grense, definert av politikerne for å tilfredsstille oljeindustrien. Greenpeace påpeker at den nye nye definisjonen av iskantsonen ikke tar inn over seg den nye kunnskapen om hvor sårbar iskantsonen er.

– Hensynet til den klimaskadelige oljeindustrien settes nok en gang foran vitenskapen. Havforskningsinstituttet og Polarinstituttet har advart mot oljeboring i disse områdene, og det er uakseptabel at regjeringen ikke hører på egne miljøeksperter og intensjonene i Granavolden-plattformen. Det lukter litt Trump av dette, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var tidligere i år ute og sa at Ap ville ta mer hensyn til klima og miljø i behandlingen av iskanten. Nå oppfordrer Greenpeace Støre til å vise handlekraft.

– Arbeiderpartiet har tidligere vært ute og sagt at miljø- og klimahensyn skal vektlegges tyngre. Nå er tiden inne for å gjøre handling ut av ord, og Ap må sammen med opposisjonen si nei til oljeboring innenfor iskanten. Dette forventer vi også at Venstre og Krf blir med på., fortsetter Pleym.

De miljøfaglige rådene gikk alle inn for å flytte iskanten sørover, fordi ny kunnskap har vist at iskantsonen er mer sårbar enn tidligere antatt. Den nye definisjonen har ikke lyttet til denne vitenskapen, men regjeringen har trukket en vilkårlig grense for å ikke komme i konflikt med oljeindustriens interesser. Hadde regjeringen lyttet til de miljøfaglige rådene og flyttet iskantsonen sørover ville åtte allerede tildelte oljelisenser blitt liggende innenfor iskantsonen. 

– Troverdigheten til regjering og storting nå på spill. Om de ikke hører på forskerne i denne ufattelig viktige saken kan de ikke si at de tar klima og omstilling på alvor. Du kan ikke fortsette som nå og gjøre som oljeindustrien vil, og samtidig ta klima og arbeidsplasser på alvor, fortsetter Pleym.

Greenpeace viser til den pågående oljepriskrisen og Erna Solbergs uttalelser om at Norge nå skal få fart på den grønne omstillingen, og poengterer at denne avgjørelsen ikke vil sette fart i omstillingen.

– Et fortsatt knefall for oljeindustrien er en trussel mot trygge arbeidsplasser og norsk økonomi. Med dagens rekordlave oljepriser, og tidshorisonten mellom leting og utvinning, spesielt lengst nord, kommer oljeboring her aldri til å gi staten en eneste krone, avslutter Pleym.