Break Free from Plastics Lights Up in Washington D.C. © Tim Aubry / Greenpeace
På FNs miljøtoppmøte i mars 2022 ble verdens regjeringer enige om å utarbeide en global, bindende avtale som  omfatter alle stadier av plastens livssyklus © Tim Aubry / Greenpeace

Sammen med støttespillerne våre oppnår vi i Greenpeace stadig nye seire for verdens hav, klima og biologisk mangfold. Her er noen av seirene vi har vunnet de siste månedene. Du kan blant annet lese om at vi har sporet og avslørt norske skip med russisk olje, og sikret at FN skal forhandle om en global plastavtale.


1. Verdens land vil bekjempe plastforurensning

Vi har vunnet den første store seieren i FN-prosessen for en global plastavtale! På FNs miljøtoppmøte i Nairobi i Kenya i mars 2022 ble verdens regjeringer enige om å utarbeide en global, bindende avtale som omfatter alle stadier av plastens livssyklus – fra utvinning av råvarer (det vil si olje), produksjon, forbruk, kasting og innsamling.

Greenpeace har lenge jobbet for å stoppe plastkrisen, og over én million underskrifter er samlet inn fra hele verden for å presse regjeringer til å jobbe for en bindende avtale. Nå jobber vi for å gjøre den endelige traktaten så ambisiøs som mulig.

FN-forhandlingene i mars om en global havavtale gikk derimot ikke som vi håpet, og vi jobber videre for å sikre en avtale i løpet av 2022. Her kan du lese mer.

2. Skip med russisk gass og olje avsløres

Etter at Russland invaderte Ukraina, kodet utviklerne våre raskt en bot som tvitrer hver gang et skip med russisk gass eller olje forlater en russisk havn. Dette ga Greenpeace i Sverige muligheten til å reagere da et av skipene ville legge til havn i Gøteborg. De svenske kollegaene våre kontaktet havna, fagforeningene og lokale medier. Mindre enn en time senere endret skipet kurs.

Twitter-boten var et av verktøyene vi brukte for å kunne avsløre at også norske skip frakter russisk olje til det internasjonale markedet. Verktøyet kan brukes av alle, slik at ikke skipene kan seile ubemerket med russisk olje og gass om bord.

3. Shell beordret til å stoppe seismikkskyting

Retten i Sør-Afrika har beordret Shell til umiddelbart å stanse seismiske trykkbølger langs kysten av Sør-Afrika. Det er en viktig seier for de berørte områdene og dyrelivet. Det gir oss håp om at det er mulig å verne om naturen, selv når motstanderen er et gigantisk selskap som Shell.

4. Færre husdyr, mindre nitrogenforurensning

Den nederlandske regjeringen har lagt fram en plan for å redusere landbrukets nitrogenutslipp. Planen vil føre til 30 prosent færre husdyr i løpet av de neste ti årene. Nederlands enorme produksjon av storfe og gris er hovedårsaken til landets store problemer med nitrogenforurensning.

5. Nei til ny rullebane på Oslo Lufthavn

I mars meldte SAS at det foreløpig ikke er noe behov for en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen. Sammen med Natur og Ungdom og flere andre organisasjoner har vi argumentert for at en tredje rullebane vil være en klimabombe, i tillegg til å påvirke miljøet og menneskene i lokalområdet.


Støtter du allerede Greenpeace? Da kan du glede deg over at støtten din har bidratt til disse seirene. Tusen takk! Er du ikke støttespiller, men kan tenke deg å bli med og sikre flere seire for verdens hav, skoger og klima? Planeten trenger oss mer enn noensinne. Bli månedlig giver i dag.

Hearts in Nature - Russia. © Greenpeace / Igor Podgorny
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med