Fra hver eneste kunstgressbane forsvinner det årlig 3-5 tonn gummikuler, tilsvarende 300-500 bildekk. Dette blir brutt ned til mikroplast, og ender i mange tilfeller opp med å forurense og true livet i elver, innsjøer og havet. Tilsammen slippes det ut 1500 tonn mikroplast årlig fra kunstgressbaner. Vi krever at bruken av gummigranulat i kunstgress forbys.

Mikroplast er et relativt nyoppdaget og økende problem. Hvert år ender omtrent 8000 tonn mikroplast opp i naturen her til lands, hvorav halvparten ender opp i havet. Den mest kjente kilden til mikroplast er fra kosmetikk- og hygieneprodukter, men en langt større og viktigere kilde til forurensningen er gummigranulat fra kunstgressbaner. For å stoppe mikroplasten fra å forurense havet krever vi at regjeringen forbyr bruken av gummigranulat i kunstgressbaner.Bli med å krev et forbud du også.

Regjeringen jobber i disse dager, etter ordre fra Stortinget, med en tiltaksplan mot mikroplastforurensning. Miljødirektoratet har både de største kildene til mikroplast og kommet med ett sett forslag til tiltak. Gummigranulat fra kunstgressbaner er ifølge direktoratet den nest største kilden til denne forurensningen, hvor kun slitasje fra biltrafikk forurenser naturen med mer mikroplast enn kunstgressbanene. Mikroplast fra kosmetikk- og hygieneprodukter er ifølge funnene en liten kilde, med 40 tonn utslipp i året. For å stoppe forurensningen av havet krever vi derfor at regjeringen forby bruken av gummigranulat i kunstgressbaner.

Ute i havet er det nemlig umulig å samle opp mikroplasten, og den skader livet i havet. Mikroplast, plastbiter mindre enn 5 mm, inneholder ofte miljøgifter. Når plasten spises av plankton tas miljøgiftene opp i næringskjeden, og ender etterhvert opp i den fisken som havner på middagsbordet vårt. I tillegg til å bringe miljøgifter inn i næringskjeden i livet havet, så truer mikroplast livet i havet ved at fisk og andre dyr forveksler plasten med mat. Livet i havet er ikke laget for å bryte ned plast, og det finnes flere eksempler på dyr som har dødd med magen full av plastbiter.

Fisk med plastbiter i kroppen

For å stoppe mikroplastforurensningen av havet krever vi at regjeringen forbyr bruken av gummigranulat i kunstgress. Bli med for å kreve det du også.