Et skip er i ferd med å overføre last med giftig avløpsvann fra norsk oljeindustri til renseanlegget RGS Nordic på Skælskør i Danmark.
Et skip er i ferd med å overføre last med giftig avløpsvann fra norsk oljeindustri til renseanlegget RGS Nordic på Skælskør i Danmark. © Greenpeace / Sune Scheller

I 25 år har Equinor ulovlig eksportert giftig oljeavfall til Danmark. Det har forurenset danske havområder, men etter økende motstand sier danskene nei til å fortsette importen.

I Danmark har debatten om importen av Equinors giftige oljeavfall tiltatt siden i fjor høst. Saken endte opp på miljøministeren bord, og i midten av april besluttet danskene i framtiden å si nei til importen av Equinors giftige avfall. Den danske miljøministeren, Magnus Heunicke, brukte de voldsomme miljøpåvirkningene som begrunnelse for at landet nå sier nei. 

Danmarks nei til nye importtillatelser betyr at den nåværende tillatelsen vil bli den siste. Men den løper ikke ut før om 2,5 år. Det betyr at Equinor kan fortsette å snike seg unna ansvaret for avfallet sitt i lang tid framover.

Equinor driver med ulovlig eksport av farlig avfall

Ifølge Ole Christian Fauchald, en ledende norsk jurist, er eksporten av avfallet i strid med Basel-konvensjonen, en internasjonal konvensjon som regulerer eksport av farlig avfall. Til NRK sier Fauchald “Ut ifra mitt kjennskap til saken, vil jeg konkludere med at dette ikke skjer i henhold til de forpliktelsene Norge har etter Baselkonvensjonen. Norge har også en plikt til å gripe inn og stanse eksporten når det kommer informasjon om at avfallet ikke behandles på en ordentlig måte.”

Avfallet kommer fra Equinors oljeraffineri på Mongstad. Siden går det til rensing i Danmark, før det sendes rett ut i et dansk havområde som ligger like ved et såkalt Natura 2000-område, et område omfattet av vernetiltak i Danmark. Ved utslippsstedet har det blitt gjort målinger som har vist skyhøye konsentrasjoner av stoffer i giftgruppen PFOS, i tillegg til tjærestoffer eller såkalte PAH-er. Disse stoffene er kreftfremkallende og kan skade arvestoff.

Norske myndigheter må stoppe Equinors ulovlige eksport så fort som mulig

Equinor har de siste årene kommet unna med at det de driver med ikke er eksport av farlig avfall, fordi de har argumentert for at deler av avfallet gjenvinnes i Danmark. Men den danske miljøministeren, annerkjenner nå – akkurat som en rekke ledende miljørettseksperter i Danmark- at andelen av avfallet som reelt gjenvinnes er så liten at det ikke kan regnes som gjenvinning.

Nå forventer vi at norske myndigheter tar ansvar, og sørger for at Equinor stopper eksporten med det samme. Equinor er i gang med å bygge opp kapasiteten for å håndtere avfallet sitt i Norge. Men dette anlegget skal først stå klart i 2026. Når Danmark nå har gjort det klart at de miljømessige konsekvensene er for store og at man ikke ønsker å være dumpingplass for den norske oljeindustrien, må Equinor ta ansvar.

Innstramninger i Danmark kan stoppe utslippene tidligere

Det er også er stor mulighet for at det blir ytterligere innstramninger i Danmark. Equinor eksporterer det giftige oljeavfallet via det danske selskapet RGS Nordic. For å kunne fortsette utslippene av Equinors oljevann, trenger de en ny miljøgodkjennelse. Sentralt i behandlingen av ny miljøgodkjennelse er bruken av en såkalt blandingssone der det giftige avfallet slippes ut. Enkelt forklart er en blandingssone et område rundt utslippspunktet, hvor det fram til nå har blitt tillatt høyere konsentrasjoner av giftige stoffer som blander seg med vannet i havet, før man måler giftkonsentrasjonene utenfor denne blandingssonen. 

Om danske myndigheter strammer inn på bruken av en slik blandingssone, kan det bety at RGS Nordic må stanse utslippene, og at Equinor ikke kan fortsette eksporten til Danmark.

Dette er ytterligere et argument for at Norge må kreve at Equinor rydder opp snarest.