I en fredelig protest klatrer Greenpeace-aktivister fra Norge, Sverige, Danmark og Tyskland opp på oljeplattformen West Hercules, som ligger i nærheten av Rypefjorden. © Jani Sipilä / Greenpeace

Tirsdag tildelte energiminister Terje Aasland 62 nye olje- og gasslisenser gjennom TFO-ordningen. Greenpeace mener Aasland undergraver den historiske klimaavtalen fra Dubai, og at statsministeren må komme på banen og stanse tildelingen av lisenser.

Hvert år deler olje- og energiministeren ut nye oljelisenser gjennom tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO). Dette skjer på Norsk Petroleumsforenings årlige seminar i Sandefjord. Årets tildeling gjaldt 62 lisenser, det høyeste antallet siden 2019, i områdene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

2023 var et år med flere viktige hendelser i nasjonal og internasjonal klima- og oljepolitikk. På fjorårets klimatoppmøte i Dubai, COP 28, ble verdens land enige om å omstille bort fra fossile brensler. Videre fikk den norske regjeringen anbefalinger fra sitt eget klimautvalg om å stanse tildeling av oljelisenser. FN slo også fast i sin produksjonsgapsrapport at verden ligger an til å produsere langt mer fossilt brensel enn det som er forenlig med klimamålene.

Ved å dele ut 62 nye olje- og gasslisenser undergraver dermed Aasland både Norges klimaforpliktelser og internasjonale klimaavtaler.

– Norges klimahykleri har nådd et nytt bunnpunkt. Rett før jul feiret regjeringen at verdens land ble enige om en omstilling bort fra fossil energi under klimatoppmøtet i Dubai. I dag gjør energiminister Terje Aasland avtalen til latter ved å dele ut 62 nye olje- og gasslisenser som vil fyre opp under klimakrisa, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Samtidig er vi ikke overrasket over at tildelingen av oljelisenser fortsatte som før. I en hårreisende uttalelse til E24 sa han at den ferske klimaavtalen fra Dubai ikke endrer noe for norsk olje- og gasspolitikk. Statsråden pekte på at Norge har flere tiltak, som CO2-prising og klimakvoter, og at fossil utfasing heller kommer til å skje av seg selv. 

Ettersom Aasland avfeier en historisk global avtale og ikke legger opp til nødvendig norsk omstilling fra olje og gass, forventer Greenpeace dermed at Jonas Gahr Støre kommer på banen og stanser tildelingen av oljelisenser. Det er uakseptabelt at at energiministeren år etter år stolt deler ut nye olje- og gasslisenser midt i en klima- og naturkrise.

– Dagens kunngjøring svekker Norges omdømme. Statsminister Jonas Gahr Støre kan ikke ha en energiminister som undergraver internasjonale klimaavtaler. Vi forventer at Støre tar grep og sørger for at tildelingen av nye olje- og gasslisenser opphører, sier Pleym.