I flere tiår har forsikringsselskapene som er med på å forsikre klimaødeleggende oljeboring fått profittere på klimakrisen i skjul. Fram til nå. 

En ny rapport fra Greenpeace Norden avslører for første gang hvilke forsikringsselskaper som forsikrer norsk oljeboring. På grunn av oljeskattepakken som ble vedtatt av Stortinget i starten av koronapandemien, er det er rekordhøyt antall søknader om å bygge ut nye oljefelt på norsk sokkel. I rapporten trekker vi fram 38 slike oljefelt, som har en samlet størrelse på 3 mrd. fat oljeekvivalenter. Ved forbrenning vil denne olja og gassen skape om lag 1,3 mrd. tonn CO2 – 25 ganger Norges årlige klimagassutslipp. 

I rapporten, som har tittelen “Ensuring disaster”, har vi identifisert 69 selskaper som forsikrer disse oljefeltene. Størst av dem er forsikringsmarkedet Lloyd’s of London, som vi finner at er med på å forsikre 35 av de 38 oljefeltene. Dette inkluderer Aker BP, som eier rundt 30 prosent av ressursene i de nye oljefeltene. Rapporten blir lansert dagen før Lloyd’s of London avholder sin generalforsamling. 

Andre forsikringsselskaper navngitt i rapporten inkluderer Allianz, Zurich, SCOR og AIG.

Avslører forsikringsbransjens grønnvasking 

Mange forsikringsselskaper har de siste årene hevdet at de vil tilpasse sine retningslinjer i tråd med Parisavtalen og 1,5-gradersmålet. FN og Det internasjonale energibyrået har slått fast at dette innebærer stans i nye olje- og gassprosjekter. Rapporten fra Greenpeace Norden viser imidlertid at mange av tungvekterne innen forsikring fortsetter å forsikre nye fossile prosjekter. 

Lloyd’s of London blir trukket fram som den største forsikringsaktøren. Lloyd’s er ikke et ordinært forsikringsselskap, men et forsikringsmarked for kjøpere og selgere av forsikring. I 2020 vedtok organisasjonen likevel sin første ESG-strategi, som skal gjelde for alle medlemmene. ESG er en engelsk forkortelse som står for Environmental, Social and Governance, eller miljømessige-, sosiale- og forretningsetiske forhold på norsk. Den hevder at selskapet: “will start to phase out insurance cover for, and investments in, thermal coal-fired power plants, thermal coal mines, oil sands, or new Arctic energy exploration activities. From 1 January 2022, Lloyd’s managing agents will be asked to no longer provide new insurance coverages or investments in these activities.”

Greenpeace sin rapport viser hvordan Lloyd’s bryter sin egen klimastrategi ved å fortsette å forsikre ny olje og gass. 


Forsikringsbransjen må ta ansvar 

Forsikringsselskaper har makt til å bidra til en bærekraftig framtid. Uten forsikring, kan ikke oljeselskapene realisere planene sine om ny oljeboring. Enkelte forsikringsselskaper har fått på plass sterke retningslinjer som ekskluderer forsikring i ny olje og gass. Dessverre viser rapporten at mange aktører fortsett velger å prioritere kortsiktig profitt over samfunnsansvar og klimahandling. 

Det er regjeringen og oljeselskapene som har hovedansvaret for den norske oljepolitikken. Men deler av finans- og forsikringsbransjen er medskyldige. Hvis forsikringsgigantene skal ta sitt samfunnsansvar på alvor, må de trekke seg fra avtalene med oljegiganter som Equinor, Aker BP og Vår Energi.

Greenpeace Norden krever at forsikringsselskapene

  • Umiddelbart stopper å forsikre nye og utvidede kull-, olje- og gassprosjekter.
  • Umiddelbart stopper å forsikre nye fossile selskaper som ikke handler i tråd med 1,5-gradersmålet, og stopper å tilby forsikringstjenester som støtter utvidelsen av kull-, olje- og gassproduksjon hos eksisterende kunder.
  • Umiddelbart trekker ut alle eiendeler, inkludert eiendeler forvaltet for tredjeparter, fra kull-, olje- og gass-selskaper som ikke er på linje med en troverdig plan for å nå 1,5-gradersmålet.

LES MER: om olje og gass, og hvordan du kan bidra til å skape en grønnere framtid.