Olje og gass

Verdens karbonbudsjett har ikke plass til nye fossilprosjekter om vi skal holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader. Nesten all norsk olje og gass som produseres blir eksportert og slipper hvert år ut over 500 millioner tonn CO2.

Protest mot oljeselskapet Statoil, nå Equinor, ved oljeriggen Songa Enabler, for å få selskapet til å slutte å lete etter mer olje i Arktis.
Halvard Raavand fra Greenpeace med oljeplattformen Goliath i bakgrunnen. Greenpeace og Natur og ungdom har protestert mot oljeleting i sårbare Arktis.

Problemet med olje og gass

Vi står midt i en klimakrise, og forbrenningen av fossile energikilder som kull, olje og gass er hovedårsaken. Skal vi greie 1,5-gradersmålet sier både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) at det ikke er rom for noen nye olje- og gassfelt. Frem mot 2030 fastslår FN at det er planlagt 57 prosent mer oljeutvinning enn hva Parisavtalens klimamål tillater, og 71 prosent mer gassutvinning. I 2050 må verdens utslipp være netto null. Det betyr i praksis at det ikke er rom for å brenne mer olje, kull og gass etter 2050.

Norge bidrar til overproduksjonen av olje og gass. I dag er Norge den tiende største eksportøren av olje i verden, og den tredje største av gass. Samtidig planlegger Norge for økt olje- og gassutvinning de neste årene, og det investeres rekordmye i norsk olje- og gassutvinning. Flere av feltene vil også produsere olje og gass lenge etter 2050.

Her hjemme står den norske oljeindustrien står for over en fjerdedel av Norges innenlands klimagassutslipp. Siden 1990 har den norske oljeindustrien økt klimagassutslippene med 80 prosent, stikk i strid med klimamålene. Og utviklingen fortsetter i feil retning.

Equinor er også en stor del av problemet. Selskapet sier de retter seg etter Parisavtalens mål, samtidig som de sier at de vil være selskapet som tar opp de siste oljedråpene. Den statseide oljegiganten har et mål for netto nullutslipp i 2050, men planen for å nå det målet er så dårlig at investorer som Storebrand stemte imot forslaget. Equinor bruker dessuten enorme midler på å grønnvaske seg selv, slik at folk tror at Equinor leder an i omstillingen. Faktum er at over 99 prosent av energien Equinor produserer er fossil, og fremover skal selskapet øke olje- og gassproduksjonen.

Verden trenger en rettferdig, grønn omstilling bort fra fossile energikilder og over til fornybare. I Norge peker flere rapporter, også fra LO og NHO at så mye av arbeidskraften i Norge bindes opp i olje- og gassutvinning, at det ikke er arbeidere nok til å bygge de grønne næringene det snakkes så mye. Det er altså ikke mulig å lykkes med en grønn omstilling, om ikke investeringene i olja fases ut.

Et annet problem med olje og gass er trusselen de utgjør mot økosystemene hvor oljeplattformene er. Det skjer jevnlig ulykker med større og mindre oljesøl. I tillegg brukes det enormt mye kjemikalier i utvinningen. Årlig dumper oljeindustrien over rundt 200.000 tonn kjemikalier. Ved oljeleting brukes det også seismikk, som skremmer fisk og marine pattedyr, i tillegg til at fiskeyngel skades.

Hvordan vi jobber mot olje og gass

Vi kjemper for å stanse forurensende olje- og gassprosjekter på flere måter. Her er fire av hovedkampanjene våre som jobber med dette:

  1. Vi jobber med å stanse nye olje- og gasslisenser i Norge. Det gjelder både nye lisensutdelinger og tillatelser til konkrete olje- og gassprosjekter. Og det virker: I 2022 stoppet vi Wisting fra å bli verdens nordligste oljefelt, og 26. konsesjonsrunde ble stoppet ut stortingsperioden. Den neste kampen er å også stanse nye lisensutdelinger gjennom den såkalte TFO-ordningen.
  2. Gjennom klimasøksmålet bruker vi rettssystemet for å kreve alles rett til et levelig miljø, en rett vi mener ny oljeleting i Arktis bryter med. Saken vår venter på videre behandling i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.
  3. Vi jobber for et forbud mot fossilreklame og -sponsoravtaler.
  4. Vi jobber for å få Equinor til å bli det første store oljeselskapet som faktisk omstiller seg fra fossil til fornybar energiproduksjon.
Beitostølen i november 2022: Sammen med aktivister fra Greenpeace protesterer den svenske langrennsløperen Emil Johansson Kringstad mot at Equinor sponser skisporten, såkalt sportsvasking.

Lær mer om sakene