Greenpeace reagerer kraftig på at regjeringen har tildelt nye oljetillatelser i Barentshavet og Norskehavet gjennom 24. konsesjonsrunde. Flere av lisensene ligger nær naturreservatet på Bjørnøya.

11 selskaper har fått tilbud om oljeleting i ni nye områder i Barentshavet. Flere av lisensene ligger tett opp mot naturreservatet på Bjørnøya hvor en av de største fuglekoloniene på den nordlige halvkule holder til.

  • Mer oljeleting i Barentshavet er stikk i strid med Norges klimaforpliktelser og truer viktige økosystemer som iskanten og fuglelivet på Bjørnøya, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Miljødirektoratet etterlyste i sin høringsuttalelse til konsesjonsrunden en grundig lønnsomhetsvurdering av oljeutvinningen i Barentshavet. Den eneste oljeplattformen i produksjon i Barentshavet, Goliat, har vært et milliardsluk.

  • Skattebetalerne kan bli sittende med regningen om oljeletingen i Barentshavet ikke blir lønnsom. Samtidig ser vi at de store globale oljeselskapene ikke vil være med og overlater oljeletingen til Statoil, Aker BP og et knippe mindre selskaper. Det er et tegn på at Barentshavet kanskje ikke er en like god investering som oljeministeren prøver å fremstille det som, sier Gulowsen.

I november 2019 går klimasøksmålet for Borgartings lagmannsrett.

  • Det er useriøst av regjeringen å tildele enda flere oljeblokker i Barentshavet når lovlighetene av blokkene de utlyste i 23. konsesjonsrunde ennå ikke er avklart i rettsvesenet, sier Gulowsen.

Her finner du en oppsummering av klimasøksmålet, og her kan du skrive under for å vise at du er i mot ny oljeutvinning i Arktis.