Stortingets finanskomité bekrefter i kveld at de vil vedta å trekke Oljefondet ut av kullgruver og kullkraft. – Dette er en dag for historiebøkene, sier Nina Jensen i WWF, Truls Gulowsen i Greenpeace og Arild Hermstad i Framtiden i Våre Hender.

Det er nå klart at et enstemmig Storting vedtar å trekke Oljefondet ut av kullgruver og kullkraft. Vedtaket betyr at alle selskaper med mer enn 30 prosent kull eller kullkraft i porteføljen skal ut av Oljefondet – slik miljøorganisasjonene har foreslått.

Dermed tar Stortinget utfordringen fra en lang rekke klimaeksperter, økonomer og finansinstitusjoner, toppolitikere og miljøvernere over hele verden. Stadig flere trekker investeringene sine ut av kull og plasserer dem i renere alternativer.

Global bevegelse

Det er både nødvendig, mulig og lønnsomt å nå målet om å holde klodens oppvarming under to grader. Men for å klare dette målet er det avgjørende at store investorer tar sin del av ansvaret – og da er det svært gledelig at norske politikere følger opp, mener WWF, Greenpeace og Framtiden i Våre Hender.

De tre organisasjonene har – sammen med internasjonale nettverk som 350.org, Avaaz og Urgewald – samlet inn nærmere 50.000 underskrifter for kravet, bare i løpet av noen uker.

– Å trekke investeringer fra klimaverstingen kull er en global bevegelse som stadig vokser i styrke. Det er svært positivt at Stortinget endelig har lyttet til opinionen og blitt enige om at kull må ut av Oljefondet, sier leder for Greenpeace i Norge, Truls Gulowsen.

– Folk vil ha klimainnsats, politikerne leverer

WWFs generalsekretær Nina Jensen minner om at forslaget om å trekke Oljefondet ut av kull har klart flertall blant folk flest.

– De fleste nordmenn har også høye forventninger til økt klimainnsats fra norske politikere. I dag ser vi at politikerne er i stand til å levere. Dette er dagen for å gratulere alle partiene på Stortinget, som nå har stilt seg bak en svært klok og framtidsrettet beslutning, sier Nina Jensen.

– Rammer de fattige hardest

Arild Hermstad i Framtiden i Våre Hender mener Stortingets beslutning betyr gode nyheter også for mange av de fattigste menneskene i verden.

– Det er godt dokumentert at verdens aller fattigste er de som rammes hardest, også økonomisk, av de klimaendringene som blant annet forbrenning av kull skaper: de kan føre til matmangel, vannmangel, tap av landområder og økt fare for krig og konflikt. Fordelene ved å bruke fornybar energi fremfor fossil energi går langt utover bekjempelse av klimaendringer. Samtidig er den finansielle risikoen ved kullinvesteringer stor og voksende. Svært mye tyder på at verdens kullindustri er inne i en strukturell nedgang, som blant annet skyldes stadig strengere klimapolitikk og rask utbygging av fornybar energi, sier Arild Hermstad.

Fra Barack Obama til Oslo kommune

Stortingets beslutning plasserer Norge i et godt, internasjonalt selskap. Det finnes en lang liste over andre aktører som har flyttet, eller oppfordret til å flytte, investeringer ut av fossil energi – og særlig kull. Blant politiske forgrunnsfigurer som har oppfordret til å flytte investeringer finnes både USAs president Barack Obama, FNs generalsekretær Ban Ki-moon og presidenten i Verdensbanken, Jim Yong Kim. Norske finansinstitusjoner som Storebrand og KLP har flyttet investeringer, det samme har blant andre Oslo kommune.
Kravet om at alle selskaper med mer enn 30 prosent kull eller kullkraft i porteføljen skal ut av Oljefondet er strengere enn det investorer som Nordea, Storebrand og KLP hittil har gjennomført.

– Et sterkt signal til verden

Heffa Schücking, direktør for den tyske organisasjonen Urgewald, har hatt hovedansvaret for flere rapporter om det norske Oljefondets kullinvesteringer, og har også bidratt i den internasjonale kampanjen for å samle underskrifter til støtte for forslaget om å trekke fondet ut av kull. Hun mener Stortingets beslutning sender et sterkt signal til verden.

– Dette er fantastiske nyheter, og kommer til å sende et sterkt signal til investorer over hele verden. Kull er gårsdagens brennstoff. Nå er tiden inne til å følge Norges eksempel, sier Heffa Schücking.