Snøhvit-feltet utenfor Hammerfest produserer gass som blir gjort om til flytende gass, LNG.
Snøhvit-feltet utenfor Hammerfest produserer gass som blir gjort om til flytende gass, LNG.
© Christian Åslund / Greenpeace

Det finnes nok gass i eksisterende felt for å dekke EUs fremtidige behov for gass. Norge bør slutte å lete etter mer gass. Det er hovedkonklusjonen i en ny rapport skrevet av Zero Carbon Analytics. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Greenpeace og flere andre miljøorganisasjoner, og ble lagt fram i EU-parlamentet onsdag. 


Hele 95 prosent av all norsk gass blir i dag solgt til Europa via rørledninger. Nær 30 prosent av Europas gass kommer fra Norge, og Norge er dermed den største tilbyderen av gass til kontinentet. Betyr det at norsk gass vil være viktig for europeisk energisikkerhet i lang tid fremover? Nei, viser rapporten “On thin ice – Norway’s fossil ambitions and the EU’s green energy future”. 

EU har nemlig vedtatt ambisiøse mål for utfasing av olje, kull og gass. Rapporten, som ble lansert i EU-parlamentet i dag, konkluderer med at det finnes mer enn nok gass for å dekke EUs behov fra og med 2035, og at det derfor ikke burde letes etter ny gass eller bygges ny fossil infrastruktur. 

LES OGSÅ: Ny rapport: Norsk olje og gass forverrer klimakrisen

Europas behov for gass vil falle bratt

Dette er noen av konklusjonene fra rapporten: 

  • På tvers av ulike energiscenarier kommer EUs behov for gass til å falle bratt. Dette er drevet av både økonomiske, politiske og klimapolitiske grunner. 
  • Hvor bratt etterspørselen faller, vil avhengig av hvor raskt EU lykkes i å fase ut fossil energi. Men det er svært usannsynlig at det vil være behov for mer norsk gass etter 2035. 
  • EUs to største tilbydere av rørgass, Algerie og Norge, har til sammen nok gassreserver til å mer enn dekke EUs behov for gass i fremtiden. Det er ikke behov for at landene åpner nye felt. 
  • Oljeetterspørselen vil falle med 30 prosent innen 2030, og synker raskere enn tilbudet fra nåværende prosjekter, noe som gjør nye prosjekter overflødige.

Se hele rapporten her:

Advarer Norge mot å bygge nye olje- og gassfelt

Rapporten advarer Norge mot å lete etter eller bygge nye felt. Gjør vi det, risikerer Norge å overforsyne EU med gass de ikke trenger. I det norske petroleumsskattesystemet er det staten som tar mesteparten av den økonomiske risikoen. Derfor betyr det at staten kan måtte ende opp med å betale for ulønnsomme oljefelt. 

Rapporten anbefaler at produsenter som Norge og USA stopper utbyggingen av nye olje- og gassprosjekter. EU bør på sin side sikre at klimapolitikken faser ut fossil energi så raskt som mulig. 

Vanlige spørsmål om norsk gass til Europa

Hvor mye gass eksporterer Norge til Europa?

Norsk innenlandsk bruk av gass er veldig liten, og nesten all produksjon blir eksportert. Et undersjøisk rørledningssystem knytter norske gassfelt til havs og gassterminaler på land direkte til mottakerland i Europa. I tillegg produserer Snøhvit-feltet utenfor Hammerfest gass som blir gjort om til flytende gass, LNG.

Eksporten av norsk gass i rør til Europa endte på 116,9 BCM (milliarder kubikkmeter gass) i 2022, tett opp mot rekordåret 2017 (117,4 BCM), ifølge Finansavisen

Hvor mye av Europas gass kommer fra Norge?

Norge har de seneste årene dekket mellom 20 og 25 prosent av det totale gassforbruket i EU og Storbritannia.

Hvilke land eksporterer Norge gass til?

95 prosent av norsk gass går til andre europeiske land. Storbritannia, Tyskland, Belgia og Frankrike er de største kjøperne. 

Meld deg på Greenpeace sitt nyhetsbrev

Få nyheter, oppdateringer og tips om klima og miljø på e-post. Du kan vente deg oppdateringer fra oss noen ganger i måneden, og kan melde deg av når som helst.

Vær med