Demonstrasjon utenfor Equinors generalforsamling. © Espen Mills / Greenpeace

Mens en voksende andel av Equinors eiere krever raskere omstilling i selskapet, fortsetter staten å avslå klimaforslag. – Det er skandaløst at staten bruker sitt eierskap av Equinor til å kjøre våre internasjonale klimaforpliktelser i grøfta, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge. 

Tirsdag avholdt Equinor sin årlige generalforsamling i Stavanger. Som aksjeeiere i Equinor fremmet vi og WWF Verdens Naturfond et aksjonærforslag på gårsdagens møte. 

Vi foreslår at dagens Equinor-styre, med stor overrepresentasjon av tungvektere fra olje- og gassbransjen, byttes ut med folk som har kompetanse om energiomstilling. 

Ber Equinor forsvare nye olje- og gassfelt

Forslaget vårt fikk støtte fra 3,22 prosent av aksjonærene, noe som utgjør 16,4 prosent av de ikke-statlige aksjonærene. Staten, som eier 67 prosent av aksjene i Equinor, stemte imot. Til tross for at staten blir en stadig større bremsekloss for grønn omstilling i selskapet, er vi fornøyde med rekordhøy støtte for forslaget vårt blant resten av aksjonærene. 

– Mens en stor andel aksjonærer ber selskapet om å omstille seg i tråd med Parisavtalen, gir staten frikort til å fortsette å investere tungt i olje og gass. Det er skandaløst at staten bruker sitt eierskap av Equinor til å kjøre våre internasjonale klimaforpliktelser i grøfta, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge. 

Miljøorganisasjonene var ikke alene om å presse Equinor på klima. Fire internasjonale aksjonærer fremmet sammen et forslag der de ba Equinor-styret om å oppdatere selskapets strategi- og investeringsplan i tråd med Parisavtalen, og forklare hvordan eventuell utvikling av nye olje- og gassfelt samsvarer med klimamålene. 

Forslaget fikk støtte fra 26,7 prosent av de ikke-statlige aksjonærene. Det betyr at Equinor – og staten som største aksjonær – ikke lenger kan se bort fra at et økende antall investorer ønsker raskere omstilling i selskapet.

Internasjonale aktivister demonstrerer mot Equinors utenlandsprosjekter utenfor generalforsamlingen. © Espen Mills / Greenpeace

Oppfordret til å avslå klimaforslag på generalforsamlingen

Equinor må lytte når utenlandske investorer kommer med en så tydelig beskjed, mener Frode Pleym.

– Norges største selskap kan ikke fortsette å operere i strid med både Parisavtalen og statens forventninger. Styrets uvilje til å ta omstillingen på alvor er helt krise for verdens klima og Norges omdømme, sier Greenpeace-lederen. 

Pleym mener staten har vært altfor passiv, altfor lenge. Dette resulterer i at Equinor-styret i praksis får all makt, påpeker han. I forkant av årets generalforsamling, ba styret eierne stemme imot klimaforslag.  

– Cecilie Myrseth må ta grep overfor Equinor. Det sier seg selv at omstillingsplanen ikke kan ligge i hendene på det oljesvarte styret. Regjeringen kan rett og slett ikke akseptere at Equinor opererer i strid med våre internasjonale forpliktelser, avslutter Pleym. 

Kommer fra alle verdens hjørner for å tale til Equinor

Aktivister fra lokale grupper som kjemper mot Equinors kontroversielle prosjekter i Argentina, Storbritannia, og Canada var på plass  i Stavanger for å rette søkelyset mot selskapets bidrag til klimakrisen og for å kreve klimahandling fra oljeselskapet og den norske staten. Flere av dem holdt tale inne på generalforsamlingen til Equinor, blant dem skotske Lauren MacDonald fra Stop Rosebank-kampanjen i Storbritannia.

Bli med og legg press på Equinor

27. mai kl. 18.30 – 19.30 inviterer vi til et webinar hvor du får lære hvordan du kan bidra til å ta det statseide oljeselskapet vårt Equinor i en grønnere retning. 

Noe av det viktigste vi kan gjøre for å bidra til å stoppe klimakrisen, er å stå sammen og legge press på politikere og selskaper. Equinor er eid av oss alle. Politikerne har mulighet til å legge press på Equinor og ta det statseide selskapet i en grønnere retning – men for at de skal gjøre det, må de føle presset fra vanlige folk.

I webinaret vil du lære om:

  • Hvordan vi i Greenpeace driver lobby- og påvirkningsarbeid
  • Konkrete verktøy og tips: Hvordan du kan kontakte politikere og påvirke på en mest mulig effektiv måte

Meld deg på webinaret her.