Protest under Equinors generalforsamling 2023. Banneret sier: "Stop Equinor".
Protest under Equinors generalforsamling 2023 med aktivister fra blant annet Greenpeace, Besteforeldrenes klimaaksjon og aktivister fra Argentina, Brasil, Storbritannia og Canada. .
© Espen Mills / Greenpeace

En ny rapport fra Greenpeace Norden avslører spriket mellom Equinors grønnvaskingskampanjer og selskapets storsatsing på mer olje og gass. 


Rapporten, som har tittelen “The truth about Equinor’s global projects – how Norway’s state-owned oil company is fuelling climate chaos”, har sett nærmere på fire av Equinors utenlandsprosjekter som har møtt sterk folkelig motstand og kritikk: Rosebank i Storbritannia, Bay du Nord i Canada, Bacalhau i Brasil og oljeleting i Argentinahavet. Rapporten ser også på Equinors rolle i økt olje- og gassproduksjon på norsk sokkel.

Equinor bruker millioner på å male et bilde av seg selv som et bredt energiselskap, men dette er langt fra virkeligheten. Sannheten er at Equinor er et av verdens største oljeselskaper og et av de mest aggressive selskapene når det kommer til åpning av nye olje- og gassprosjekter. 

Les rapporten nedenfor og lær mer om Equinors skitne utenlandsprosjekter:

Viser Equinors sanne ansikt 

Fossil energi som olje, kull og gass er den desidert største bidragsyter til klimaendringene. FN og Det internasjonale energibyrået har slått fast at det ikke er plass til noen nye olje- og gassprosjekter hvis vi skal klare å begrense global oppvarming til 1,5-grader. Likevel ønsker Equinor å øke produksjonen med 3 prosent i 2023, fortsette å øke produksjonen fram til 2026 og opprettholde et produksjonsnivå i 2030 som er “på nivå med i dag”, ifølge administrerende direktør Anders Opedal.

Equinors nye olje- og gassprosjekter vil fyre oppunder klimakrisen, true sårbare marine områder og kan få negative konsekvenser for lokalsamfunn avhengig av fiske og turisme. 

LES MER om fossil energi og hvorfor verden trenger mer fornybar energi

Equinor møter sterk lokal motstand 

Rapporten er skrevet i samarbeid med WWF Verdens Naturfond og miljø- og naturvernorganisasjoner i Canada, Storbritannia, Brasil og Argentina. I disse landene møter Equinors prosjekter sterk motstand på grunn av de mulige katastrofale konsekvensene for klima, natur og lokale mennesker. 

Bare denne måneden har det vært mer enn 40 aksjoner over hele Storbritannia i protest mot Equinors beslutning om å gå videre med det kontroversielle Rosebank-feltet, og i forrige uke tok vi aksjon sammen med Greenpeace Argentina mot Equinors seismikkskyting i Argentina-havet. 

Equinors prosjekter truer sårbare marine verneomårder 

Rapporten avslører hvordan mange av Equinors prosjekter overlapper med marine verneområder, hjem til sårbare hval-, fiske- og plantearter. Rapporten avslører hvordan Equinor går i mot sitt eget mål om å fokusere på områder med eksisterende fossil infrastruktur ved å bygge nye olje- og gassfelt i våre mest sårbare og verdifulle havområde. 

– Equinor må ta Parisavtalen på alvor og ha en strategi i tråd med 1,5-gradersmålet. Det innebærer klimatiltak i hele verdikjeden, fra produksjon til forbrenning. Det må bety en faktisk nedskalering av fossil produksjon og kraftig omstilling til fornybar energi. Equinor må også respektere naturavtalen, og må slutte å bygge nye olje- og gassfelt i våre mest sårbare og verdifulle havområder, sier Karoline Andaur, leder i WWF Verdens Naturfond. 

Regjeringen må ta ansvar 

Rapporten viser tydelig hvordan Equinors investeringsbeslutninger går stikk i strid med klimavitenskapen og motarbeider arbeidet for å begrense global oppvarming til 1,5 grader. I sommer har vi sett forsmaken på hvordan klimakrisen vil føre til hyppigere og kraftigere ekstremvær med ekstremværet Hans her hjemme, skogbranner i Hellas og rekordtemperaturer i store deler av Sør-Europa. Det er på høy tid at regjeringen griper inn for å sikre at Equinor blir et selskap vi kan være stolte av og ikke fortsetter å være en skamplett for Norge.

Du kan bidra til å legge press på Equinor og regjeringen til å stanse Equinors fossile utenlandsprosjekter.

Demonstrasjon i Mar del Plata i Argentina mot norske Equinors planer om oljeleting i Argentinahavet (Mar Argentino). © Diego Izquierdo / Greenpeace
Signer: Stopp Equinors utenlandsprosjekter

Equinor jobber for å åpne nye, kontroversielle utenlandsprosjekter, som Rosebank i Storbritannia og Bay du Nord i Canada. Dette må stoppes, signer oppropet!

Vær med