Protest utenfor Equinors generalforsamling i Stavanger i 2023.
Protest utenfor Equinors generalforsamling i Stavanger i 2023.

Equinor, Norges statseide oljeselskap, avholder sin årlige generalforsamling tirsdag 14. mai i Stavanger. Dette er en viktig anledning for å legge press på Equinor og sikre at de begynner å handle i tråd med klimavitenskapen og Norges klimaforpliktelser. Dette må innebære en umiddelbar stans i nye olje- og gassprosjekter, en storstilt satsing på fornybar energi, og en rask og rettferdig utfasing av eksisterende fossile produksjon i tråd med klimavitenskapen. 


Sammen med WWF Verdens Naturfond har vi sendt inn et aksjonærforslag til generalforsamlingen som lyder: 

“Valgkomiteen i Equinor ASA skal fremme kandidater til fremtidige styreutnevnelser som sikrer en styresammensetning som tilsvarer at minst 50 prosent av medlemmene i styret har god omstillings- og bærekraftskompetanse.” 

Les hele forslaget her.

Kompetanse innen olje og gass dominerer

En gjennomgang av dagens Equinor-styre fra åpne kilder viser at styrets kompetanse domineres av olje og gass, og særlig leting og produkt-/prosjektteknikk. Annen industrikompetanse og erfaring blant de nåværende styremedlemmene inkluderer industriell produksjon, militær, gruveteknisk, maritim og shipping, finans og annen energi. Til og med i Equinors komite for sikkerhet, bærekraft og etikk er kompetanse innen olje og gass dominerende blant komiteens medlemmer. 

Å ha et styre med sterk kompetanse innen omstilling, miljø og bærekraft er sentralt om Equinor skal lykkes med omstillingen fra å være et olje- og gasselskap til å bli et bredt energiselskap. Slik kan de sikre at de investeringene som gjøres i fornybar energi, gagner selskapet og aksjonærene på sikt. I tillegg er det viktig for at Equinor skal ta tilstrekkelig hensyn til klimarisikoen, inkludert den økonomiske risikoen, ved å fortsette å satse på olje og gass. 

Som Equinors største eier må regjeringen gjøre alt de kan for å sikre at Equinor handler i tråd med Norges klimaforpliktelser og statens eierskapsmelding for statseide selskaper. Å stemme for forslaget vårt vil være et viktig steg i riktig retning. 

Den globale kampen for å få Equinor ut av olje og gass

FN og Det internasjonale energibyrået har advart at vi ikke har plass til noen nye fossile prosjekter hvis vi skal begrense global oppvarming til 1,5-grader. Likevel fortsetter Equinor å lete etter mer olje og gass. Selskapet møter sterk motstand i Brasil, Argentina, Canada og Storbritannia, der de planlegger å gjennomføre en rekke kontroversielle utbygginger og leteaktiviteter. 

Til årets generalforsamling kommer lokale aktivister fra Storbritannia, Argentina og Canada til Norge. De vil belyse Equinors skitne aktiviteter og konsekvensene prosjektene kan få for klima, sårbare naturområder og lokalbefolkning i hjemlandene deres. 

Aktivistene er del av den globale koalisjonen Equinor Out, som kjemper for å stanse Equinors fossile ekspansjon og sikre en rettferdig omstilling til fornybar energi. 

Demonstrasjon i Mar del Plata i Argentina mot norske Equinors planer om oljeleting i Argentinahavet (Mar Argentino). © Diego Izquierdo / Greenpeace
Signer: Stopp Equinors utenlandsprosjekter

Equinor jobber for å åpne nye, kontroversielle utenlandsprosjekter, som Rosebank i Storbritannia og Bay du Nord i Canada. Dette må stoppes, signer oppropet!

Vær med

Hjelp oss å ta Equinor i en grønnere retning

Sammen kan vi endre Equinor. Her er fire ting du kan gjøre i dag for å bidra til å få Equinor ut av olje og gass og omstille seg:

  1. Er du aksjonær i Equinor? Da er det viktigste du kan gjøre å stemme på aksjonærforslaget vårt (forslag nummer 14). Det er mulig å stemme på forhånd frem til 13. mai kl. 12:00. Det gjør du ved å logge inn på din VPS-konto eller via denne lenken. Følg så instruksene for å avgi «advance vote». Avstemning under generalforsamlingen vil foregå elektronisk via Lumi AGM både for aksjonærer som møter fysisk og de som deltar digitalt. ​​Veiledning for bruk av Lumi AGM kan du finne her. Du vil trenge pinkode og referansenummer som står på skjema vedlagt innkallingen du vil ha mottatt fra Equinor eller på din VPS-konto. Merk at du må logge inn før generalforsamlingen starter. 
  2. Signer oppropet. Du kan bidra til å legge press på Equinor. Ved å signere oppropet er du med på å vise Equinor og regjeringen at det er bred motstand mot Equinors klima- og naturødeleggende prosjekter både i Norge og utlandet.
  3. Følg med på sosiale medier. De neste ukene vil vi dele historier fra aktivister rundt om i verden som kjemper mot Equinors fossile ekspansjon, og flere måter du kan være med på å endre Equinor. Følg Greenpeace Norge på Instagram, Facebook og X og bli med.

​​Lær mer om Equinors utenlandsprosjekter. Sammen med den globale koalisjonen Equinor Out har vi lansert en nettside med informasjon om Equinors mest kontroversielle utenlandsprosjekter. Besøk nettsiden her.