February 15th, 2018. Antarctic Peninsula, Errera channel.Gentoo penguins on an ice flow.Greenpeace expedition to promote the formation of an Antarctic protected area with the MY Arctic Sunrise.Photo by Daniel Beltrá for Greenpeace

Greenpeace er svært skuffet etter at det i dag ble klart at norske myndigheter stemte nei til et forslag om å verne Weddelhavet i Antarktis, noe som i praksis betyr at den antarktiske havkommisjonen (CCAMLR) har sviktet sitt mandat til å beskytte havområdene rundt Antarktis.

Kommisjonens medlemsland har, etter to ukers forhandlinger i Hobart, Tasmania, ikke klart å enes om vern av Weddellhavet i Antarktis. Forslaget om å opprette verdens største marine verneområde i Sørishavet fikk støtte fra 22 av kommisjonens 25 medlemmer. Norge, Russland og Kina stemte mot.

– Dette var en historisk mulighet til å opprette verdens største verneområde i havet utenfor Antarktis, som ville ha beskyttet store bestander av pingviner, sel, hval og fisk, og sikret de unike økosystemene i Weddellhavet mot inngrep og andre ytre påvirkninger, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

Nesten 3 millioner mennesker fra hele verden har skrevet under på et opprop fra Greenpeace til støtte for et slikt vern. Dessverre trenerte Norge diskusjonene om marint vern på CCAMLR-møtet, ved å levere inn et motforslag de visste ikke hadde støtte blant kommisjonens andre medlemsland.

– Norges bidrag til å ødelegge denne verneprosessen bør gi Erna Solberg en flau smak i munnen. At Norge velger å stå på samme side som Russland og Kina i denne saken, viser Norges sanne ansikt i forvaltningen av sårbare havområder. Vi er ikke den progressive miljønasjonen vi liker å tro, men tar side med de som setter utnyttelse av havet først, sier Gulowsen.

Et lite glimt av håp kunne imidlertid skimtes da kommisjonen vedtok å verne noen små, spesielt sårbare områder i Sørishavet, som Greenpeace kartla og dokumenterte for første gang under et tokt til disse områdene tidligere i år.

– Det er en liten seier, og vi håper å bygge videre på dette, og sørge for at Norge endrer kurs når det er snakk om å opprette større marine verneområder, som er det Sørishavet virkelig trenger, sier Gulowsen.

Forslaget vil komme opp til ny votering neste år og Norge vil få en ny sjanse til å velge riktig side da.

Støtt arbeidet vårt for å verne havet her.

Bilder fra Greenpeace’ siste ekspedisjon til Antarktis her.