Mannskapet på Greenpeace-båten Arctic Sunrise. Takket være alle engasjerte mennesker som støtter oss, oppnår vi stadig nye seire for klima og miljø.

Sammen med støttespillerne våre oppnår vi i Greenpeace stadig nye seire for verdens hav, klima og biologisk mangfold. Her er noen positive nyheter for klima og miljø i 2021.


Seier i klimasøksmål mot Shell

I slutten av mai slo en nederlandsk domstol fast at Shell er ansvarlige for å skade klimaet. Dette er en historisk seier for miljøbevegelsen og alle som opplever eller vil oppleve konsekvensene av klimakrisen. Dette er første gang et stort fossilselskap må stå til ansvar for å bidra til klimaendringer, og blir beordret til å kutte utslippene sine. Shell må nå endre kurs radikalt for å redusere utslippene sine med 45 prosent innen 2030, i tråd med 1,5-gradersmålet. Milieudefensie startet søksmålet sammen med 17.379 nederlandske borgere og en koalisjon bestående av Greenpeace Nederland, ActionAid, Both ENDS, Fossielvrij NL, Jongeren Milieu Actief og Waddenvereniging .

Ungdommer vant i Tyskland

Også i Tyskland har miljøbevegelsen vunnet fram, denne gangen med et grunnlovssøksmål i tysk Høyesterett. Dommen slår fast at regjeringens klimalov er delvis grunnlovsstridig og må skjerpes for å være i tråd med Parisavtalen. 

Den tyske klimaloven legger opp til at mye av utslippskuttene skal tas først etter 2030, som betyr at store deler av byrden for å løse klimakrisen skyves over på de unge saksøkerne som står bak søksmålet. Dermed bryter klimaloven med unge menneskers grunnleggende menneskerettigheter. Søksmålet ble fremmet av ni ungdommer med støtte fra Greenpeace og to andre organisasjoner.

Dommen har fått stor oppmerksomhet i Tyskland, og allerede en uke etter at den ble lagt fram, annonserte regjeringen å revidere klimaloven fra 2009 som dommen omtaler.

Equinor skal rapportere klimautslipp

Fra neste år vil Equinor rapportere selskapets klimautslipp fra alle felt i hele verden. Dette kom fram under Equinors generalforsamling i mai. Dette er et stort steg i riktig retning. Fram til nå har selskapet kun rapportert utslipp i Norge. De har ikke delt noe informasjon om hvor mye utslipp som kommer fra verken utvinning av tungolje i Brasil eller fracking i USA og Argentina.

Nå får aksjeeiere og det norske folk mulighet til å se hva det statseide selskapet egentlig gjør i utlandet. Avgjørelsen kom etter at Greenpeace og WWF leverte et forslag til til Equinors generalforsamling der vi ba dem om å rapportere klimagassutslipp fra alle felt de har i hele verden.

Med din faste støtte kan vi sikre flere viktige seire for verdens hav, skoger og klima. Bli fast giver i dag: 

Stopp for tjuvfiske

I mars 2018 kuttet en fisker trålen sin og stakk i panikk da Greenpeace kom susende i en lettbåt med kameraet på. Trålfiske i Øresund mellom Danmark og Sverige har vært forbudt av hensyn til havmiljøet i mer enn 80 år. Etter at vi dokumenterte at forbudet brytes, ble det vedtatt strengere kontroll og overvåking. Nå kan vi glede oss over at de nye reglene har trådt i kraft.

LES MER: Takk for i år, 2021!

Atomvåpen forbys

Atomvåpen er en av de mest ødeleggende og grusomme typer våpen som finnes. Endelig kan vi feire et viktig steg på veien mot avskaffelse: FNs atomvåpenforbud trådte i kraft 22. januar. Greenpeace ble opprettet i 1971 da en liten gruppe aktivister protesterte mot atompøvesprengning i Alaska. Vi er stolte over at FN-traktaten trer i kraft samme år som vi fyller 50 år.

Fiskeområde i Antarktis beskyttes

Et område rundt Antarktishalvøya på 4500 kvadratkilometer blir nå fredet av fiskeindustrien. Området er en utvidelse av en beskyttet sone som krillfiskeflåten i 2018 lovte å holde seg unna. Regionens største koloni av adeliepingviner holder til her, og undersøkelser har vist en drastisk nedgang i bestanden. Det har pågått massivt krillfiske i området, noe som har gått hardt utover mattilgangen til pingviner, seler og hvaler. En stans i fisket kommer til å bedre vilkårene for dyrene. 

Nå som fiskeindustrien har tatt dette viktige grepet, jobber vi for at regjeringer går etter og oppretter et permanent havreservat ved Antarktishalvøya. Når fiskerne er villige til å høre på oss og ta grep for å opprettholde et sårbart økosystem, bør verdens ledere gjøre det samme.

SKRIV UNDER: Ja til en global havavtale som beskytter havene våre

Historisk dom i fransk klimasøksmål

Greenpeace og andre organisasjoner vant en viktig seier i Frankrike da retten slo fast at den franske staten har et ansvar for klimakrisen. «Dette er en historisk seier for klimarettferdighet. Domstolen har slått fast at den franske staten ikke har gjort nok for å hindre klimakrisen, og at ansvarsfraskrivelsen er ulovlig. Dommen vil inspirere mennesker i hele verden til å stille regjeringene sine til ansvar gjennom rettsvesenet”, sier Jean-François Julliard, leder for Greenpeace Frankrike.

Den franske staten har hardnakket hevdet at de gjør nok for klimaet, til tross for tungtveiende bevis på det motsatte. Domsavgjørelsen kan føre til en rettslig ordre som pålegger staten å handle. Vi jobber for øyeblikket videre med å nå dette målet. 

Greenpeace er en helt uavhengig miljøorganisasjon som av prinsipp ikke tar imot støtte fra myndigheter eller selskaper. Arbeidet vårt er avhengig av engasjerte enkeltpersoner som deg. Vil du bli med og sikre flere seire for verdens hav, skoger og klima? Bli månedlig giver i dag.

Meld deg på Greenpeace sitt nyhetsbrev

Få nyheter, oppdateringer og tips om klima og miljø på e-post. Du kan vente deg oppdateringer fra oss noen ganger i måneden, og kan melde deg av når som helst.

Vær med