Greenpeace og Natur og Ungdom holder opp banner på trappen av Tinghuset i forbindelse med Klimasøksmål Arktis

Oslo Tingrett har i dag satt dato for Norges første klimarettssak. Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt staten for oljeboring i Barentshavet. Rettssaken starter 13. november og vil vare i opptil to uker.

Norge var et av de første landene som ratifiserte Parisavtalen i juni 2016, og har sammen med EU forpliktet seg til å kutte 40 prosent av klimagassutslippene innen 2030. Likevel delte regjeringen samme måned ut tillatelser til å bore etter olje i nye områder i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde.

– Å åpne for oljeboring i våre mest sårbare områder i Arktis, er ikke bare en tragedie for klimaet, men også i direkte konflikt med målene vi har forpliktet oss til gjennom Parisavtalen og miljøparagrafen i den norske Grunnloven, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Verden er nødt til å begrense den globale oppvarmingen til mellom 1,5 og 2 grader for å unngå katastrofale og uopprettelige klimakonsekvenser, ifølge FN. Grunnlovens miljøparagraf § 112 slår fast at det er staten som har ansvaret for å verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner.

– Det politikerne kaller et “oljeeventyr” i nord, vil i realiteten bli et mareritt for oss som skal arve jordkloden. Dersom vi tillater mer oljeboring i Arktis, så tillater vi også at oljeselskapene ødelegger vår felles framtid. Det er uakseptabelt, sier Ingrid Skjoldvær, leder for Natur og Ungdom.

Det reises stadig flere klimasøksmål rundt om i verden, men det norske er et av de første som faktisk skal gå for retten. Saksøkerne vil kalle inn klimaforskere og samfunnsøkonomer som vitner.

Hvis du ikke allerede har gjort det, skriv under på klimasøksmålet her.