People Vs. Arctic Oil; Today in Oslo an unprecedented legal case is filed against the Norwegian government for allowing oil companies to drill for new oil in the Arctic Barents Sea. The plaintiffs, Nature and Youth and Greenpeace Nordic, argue that Norway thereby violates the Paris Agreement and the people's constitutional right to a healthy and safe environment for future generations. The lawsuit has the support of a wide group of scientists, indigenous leaders, activists and public figures.

Greenpeace og Natur og Ungdom forbereder seg på å møte staten i retten. Vi har sendt dem et brev der vi utfordrer dem til å svare på hvor mye klimagass vi kan slippe ut for å holde oss under 2 graders oppvarming.

Før jul svarte regjeringsadvokaten på vår stevning der vi saksøkte staten for å ha åpnet for oljeboring i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Nå har vi i Greenpeace og Natur og Ungdom sendt et prosesskriv tilbake der vi reagerer på at staten ikke omtaler at det finnes en faktisk grense for hvor mye klimagass vi kan slippe ut for å holde oss under 2 graders oppvarming.

Staten sier ikke hva de mener om punktene vi har lagt frem, men graver seg ned i en langdryg beskrivelse av norsk petroleumsforvaltning, selv om vi mener at det ikke er interessant i denne sammenhengen. Det som er interessant er hvorvidt 23. konsesjonsrunde og mer oljeboring i Arktis kan skje innenfor målet om å holde oss under 1,5 grader eller 2 grader oppvarming, og om det er innenfor karbonbudsjettet som FNs klimapanel har lagt fram. Der er staten stille som en mus.

Vi forventer at staten svarer mer utfyllende, slik at vi vet hva vi kommer til å møte i retten. Vi utfordrer dem til å svare på om de er enig i følgende:

  • Dersom verdens samlede klimautslipp ikke reduseres tilsier omforent vitenskapelig materiale at det vil skje en irreversibel global oppvarming med helt uakseptable konsekvenser.
  • Det er nødvendig å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2 grader celsius sammenlignet med førindustrielt nivå («togradersmålet»), og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader celsius, for å redusere risikoene og effektene forbundet med klimaendringer betydelig.
  • CO2-utslippet fra alle reservoarene i dagens operative olje- og gassfelt (altså eksklusive kull) vil føre til en global oppvarming på over 1,5 grader celsius sammenlignet med førindustriell tid.

Les mer om klimasøksmålet her.

Støtt klimasøksmålet her.