Arctic Sea Ice. © Nick Cobbing / Greenpeace
© Nick Cobbing / Greenpeace

I dag kom nyheten om Equinor har utsatt investeringsbeslutningen for verdens nordligste oljefelt, Wisting. I praksis betyr det at planene om oljefeltet skrotes, og Greenpeace jubler på vegne av klima og sårbar natur. 

– Dette viser at det nytter å kjempe for miljøet. At vi har stoppet Wisting betyr at 200 millioner tonn CO2 blir liggende i bakken. Det betyr at sårbar og verdifull natur får være i fred, og at strømmen i Finnmark får gå til grønn industri, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Miljøorganisasjonen mener at Equinors utsettelse betyr kroken på døra for Wisting. Ettersom Equinor likevel ikke leverer Plan om utvikling og drift (PUD) i år, går de glipp av de enorme skattelettene i oljeskattepakken. Før oljeskattpakken ble lansert under pandemien, hadde Equinor lagt prosjektet på is av lønnsomhetsårsaker. 

– I dag jubler vi over å ha reddet iskantsonen og stoppet Wisting, for slik vi ser det er dette dødsstøtet til verdens nordligste oljefelt. I morgen fortsetter vi kampen mot de klimafiendtlige oljeprosjektene Equinor fortsatt drifter og planlegger i Norge og utlandet. I Canada, Argentina, Storbritannia og mange andre steder har vi ikke vunnet ennå, sier Pleym.

Betydningen av denne seieren er stor. Olje som ville ført til tilsvarende fire ganger Norges årlige utslipp ved forbrenning, blir liggende under havbunnen. Det rike artsmangfoldet i iskantsonen er trygt fra et potensielt oljesøl, som i et verstefallscenario ville spredd seg i hele Barentshavet. Det frigjøres elektristitet til grønn industri i stedet for elektrifisering av Wisting. Dette kan også bety mindre press på reindriftsområder. Leverandørindustriens kapasitet frigjøres til å fokusere på fornybare prosjekter som havvind, i stedet for et ekstremt og kontroversielt oljeprosjekt som ville økt den norske oljeavhengigheten.

– Nye oljefelt med produksjon lenge etter 2050 er det siste verden trenger midt i en klimakrise. Utsettelsen av Wisting må bare bli starten: Statseide Equinor og regjeringen må sende et tydelig signal om at Norge avslutter alle planer om nye oljefelt og oljeleting for godt, sier Pleym.

Les mer av Greenpeace sin kritikk mot Wisting her.