Foto: Norges Bank

Greenpeace er skuffet over et statsbudsjett som virker å prioritere billig snus og alkohol foran klimakrisen og de unges framtid. Organisasjonen mener regjeringen ignorerer forskerne.

– Hovedretningen i statsbudsjettet er stø kurs mot klimakrise. Tiltakene for utslippskutt blir et piss i havet i forhold til den helhetlige omleggingen Norge må gjennom for å ha et levelig klima og skape trygge jobber, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Det er absolutt flere positive enkelttiltak i budsjettet, men de drukner fullstendig i den massive satsingen på olje. Det er en fallitterklæring at vi ikke når klimamålene uten massive kvotekjøp. Solberg har åpenbart ikke noen plan for å ta Norge og verden ut av klimakrisa.  

– Klima er den viktigste saken for folk i Norge. Politikerne har et veldig tydelig mandat fra velgerne om kraftige utslippskutt. Ved stortingsvalget om under ett år kommer regjeringa og opposisjonen til å måles på hvor mye de har fått til, men da må de levere på det viktigste verktøyet de har; statsbudsjettet, sier Pleym.

Budsjettet legger opp til vekst i oljenæringen i en tid der alle seriøse forskere er klare på at oljeproduksjonen må ned, ikke opp. Det er ingenting i dette budsjettet som viser at regjeringa kommer til å kutte utslipp så raskt som vitenskapen sier er nødvendig for å nå målet om å holde verdens temperaturøkning under 1,5 grader.

– Nå forventer vi at Stortinget viser seg som de voksne i rommet. Norge og verden trenger handling som kutter utslippene massivt og skaper trygge jobber, ikke billigere alkohol og snus, sier Pleym.

Hearts in Nature
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med