Natur og Ungdom, Greenpeace og Besteforeldrenes klimaaksjon har fått medhold i at Grunnlovens miljøparagraf er en rettighetsbestemmelse. Staten frifinnes likevel. Miljøorganisasjonene mener tingretten frifinner staten på feil grunnlag.

Vi er uenige med denne dommen. Klimaet tåler ikke mer olje. Det er klimaforskerne krystallklare på. Den norske oljepolitikken svikter min generasjon og truer min framtid. For oss er det klart at staten bryter Grunnloven og vår rett til sunt miljø. Tingretten legitimerer en navlebeskuende klimapolitikk som ser bort fra at klimakrisa ikke kjenner landegrenser, sier leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær.

I dommen får miljøorganisasjonene rett i at miljøparagrafen i Grunnloven er en rettighetsbestemmelse og ikke bare en statlig tiltaksplikt. Dette går imot det regjeringsadvokaten hevdet veldig sterkt i rettsaken.

Vi er veldig fornøyde med at tingretten har gitt 112 konkret innhold som rettighetsbestemmelse som kan sette grenser for hvor miljøskadelige vedtak staten kan gjøre. Prosessen har bidratt til en bevisstgjøring og fylt miljøparagrafen med konkret innhold, sier leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

Tingretten har lagt til grunn for frifinnelsen at Grunnlovens miljøparagraf ikke omfatter utslipp fra norsk olje og gass i utlandet.

Det som det er uenighet om er hvor mye som skal til for å bryte Grunnloven. Dommeren mener kun utslipp som oppstår i Norge burde telles med – ikke de millioner av tonn med CO2 Norge eksporterer gjennom oljeeksporten vår, sier Steinar Høibeck i Besteforeldrenes klimaaksjon.

En viktig del av klimasøksmålet har vært å gå gjennom premissene som lå til grunn for å åpne Barentshavet sørøst for oljevirksomhet. Her har økonomene Knut Einar Rosendahl og Mads Greaker fra NMBU og SSB gått gjennom konsekvensutredningen og vist at staten ikke beregnet nåverdi fra oljeinntektene. Det vil si at statens inntekter fra oljevirksomhet ble større enn hvis man diskonterte.

I arbeidet med dette søksmålet har vi avdekket grove feil i oljeforvaltningen. Klimahensyn er fraværende og de økonomiske utredningene inneholder feil i hundremilliarderklassen. At Olje- og energidepartementet regner feil med hundrevis av milliarder er alvorlig. Dette er noe som ikke hadde blitt avdekket uten søksmålet vårt, sier Ingrid Skjoldvær.

Nå som dommen er offentliggjort er ankefristen fire uker. Det skal miljøorganisasjonene ta stilling til i tida framover.

Vi vil nå lese dommen grundig, og vurdere om vi vil anke dommen og om vi har økonomiske midler til det, sier Truls Gulowsen.

Dommen kan leses i sin helhet her.

For mer informasjon og kommentarer kontakt: