I disse dager forberedes et klimasøksmål mot den norske stat. Greenpeace utreder sammen med Natur og Ungdom og en koalisjon av organisasjoner og enkeltpersoner muligheten for å stevne regjeringen for brudd på grunnloven § 112, populært kalt Grunnlovens miljøparagraf.

Natur og Ungdom vedtok sist uke å slutte seg til det mulige klimasøksmålet mot oljetildelinger helt opp mot iskanten i Arktis, som mulig saksøker sammen med Greenpeace. Spørsmålet er om oljetildelingen er i strid med § 112 i Grunnloven som slår fast at politikerne skal ta vare på miljøet for fremtidige generasjoner.

  • Vi er stolte over at Natur og Ungdom leder an. Det gir oss tro på at dette er noe som kommer til å skje. Vi fullfører i disse dager juridiske utredninger og tar en beslutning om vi skal levere et søksmål i løpet av den kommende måneden, sier Erlend Tellnes, kampanjeleder for Arktis i Greenpeace Norge

Koalisjonen av organisasjoner og enkeltpersoner kommer i løpet av kort til til å lansere en kronerullingskampanje for å dekke juridiske kostnader og kampanjeutgifter.

Grunnloven § 112 lyder slik:

“Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.”