Artist Ella Marie Hætta Isaksen er en av aksjonistene som demonstrerer mot de ulovlige vindmøllene på Fosen. Foto: Amanda Iversen Orlich, Natur og Ungdom
Artist Ella Marie Hætta Isaksen er en av aksjonistene som demonstrerer mot de ulovlige vindmøllene på Fosen, sammen med andre samiske aktivister og miljøaktivister. Foto: Amanda Iversen Orlich, Natur og Ungdom
© Amanda Iversen Orlich, Natur og Ungdom

Det er gått over 500 dager siden dommen i Fosen-saken falt. De store aksjonene mot de ulovlige vindmøllene fortsetter, og Greenpeace er stolte over å støtte aktivistene fra NSR-Nuorat og Natur og Ungdom.

Det har gått nøyaktig én uke siden 13 unge samiske aktivister og miljøaktivister tok seg inn i Olje- og energidepartementet. Aktivistene okkuperte lobbyen i fire døgn for å kreve at regjeringen stanser menneskerettighetsbruddet på Fosen i Trøndelag. 

Etter at politiet fjernet dem natt til mandag, har aksjonene blitt trappet opp. Aktivistene har sperret inngangene til departementsbygninger med krav om at vindmøllene må rives. Hundrevis av aktivister og støttespillere strømmet til departementsbygningene for å støtte opp i kampen mot statens pågående menneskrettighetsbrudd, med daglige blokader og demonstrasjoner. I dag støttet to aktivister fra Greenpeace opp om aksjonen ved å klatre opp på Olje- og energidepartementet og henge opp et åtte meter langt banner med beskjeden “Land back. Stop Human Rights Violation in Sápmi”.

Banner på Olje- og energidepartemente med teksten “Land back. Stop Human Rights Violation in Sápmi”.
To aktivister fra Greenpeace støttet opp om aksjonen torsdag ved å klatre opp på Olje- og energidepartementet og henge opp et åtte meter langt banner. Foto: Amanda Iversen Orlich, Natur og Ungdom

Les mer om aksjonen og hvordan du kan bidra til Fosen-aksjonen på Natur og Ungdom sin nettside her

Staten må følge dommen fra Høyesterett

Det er nå 507 dager siden den såkalte Fosen-dommen, der Høyesterett i storkammer kom enstemmig fram til at samenes rettigheter er krenket, og at konsesjonene for vindkraftutbyggingen på Fosen er ugyldige. Høyesterett slo fast at utbyggingen truer reindriften på Fosen, og dermed samenes rett til kulturutøvelse. Til tross for at det har gått over 500 dager siden dommen falt, har ikke staten foretatt seg noe. Vindmøllene er fortsatt i drift, selv om de er ulovlige. Det er hårreisende at staten ikke retter seg etter sin egen høyeste domstol. 

Den svenske miljø- og klimaaktivisten Greta Thunberg under Fosen-aksjonen. Foto: Amanda Iversen Orlich, Natur og Ungdom
Den svenske miljø- og klimaaktivisten Greta Thunberg er en av dem som deltar i Fosen-aksjonen utenfor flere departementer i Oslo. Foto: Amanda Iversen Orlich, Natur og Ungdom

NSR-Nuorat og Natur og Ungdom fortsetter å oppskalere aksjonen, og har sperret departement etter departement i solidaritet med Fosen-aktivistenes krav. I dag tok klatrere fra Greenpeace seg opp på Olje- og energidepartements fasadebygning og festet et banner som synes godt fra den blokkerte garasjen. I samarbeid med NSR-Nuorat og Natur og Ungdom, viser klatrerne med sin banneraksjonen støtte til Fosen-aksjonen og urfolksrettigheter. 

– “Land Back” er parolen på en bred urfolkskampanje som strekker seg over landegrenser og generasjoner. Den handler om urfolks rett til land og livsgrunnlag, en rett til å leve med naturen, ikke på bekostning av den. Over hele verden kjemper urfolk mot å bli overkjørt av et storsamfunn og for å bevare vår kultur. Når vi aksjonerer med dette budskapet på bannere vi holder mens vi blir båret bort av politiet, og dekker myndighetenes bygninger med det, er det som en del av en mye større kamp for urfolks framtid, sier Elle Nystad, leder i NSR-Nuroat.

En av aksjonistene utenfor Nærings - og fiskeridepartementet blir båret bort av politiet 1. mars.
En av aksjonistene utenfor Nærings – og fiskeridepartementet blir båret bort av politiet 1. mars.
Foto: Amanda Iversen Orlich, Natur og Ungdom
© Amanda Iversen Orlich, Natur og Ungdom

Står sammen med samene i kampen 

– De to knyttnevene på banneret er i lang tid brukt i saker som forener miljø- og urfolkskamp. Urfolk har gjort minst for å skape klimaendringene industrisamfunnet er skylda i, men likevel er de blant dem som rammes hardest. Staten må være krystallklar på at det ikke er noe “grønt” ved energiutbygginger som overkjører urfolk og bærekraftig matproduksjon. Miljøbevegelsen og samene sto sammen om Alta, sammen i Repparfjord, og vi står sammen her, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Greenpeace er stolte over å stå i solidaritet med aktivistene fra NSR-Nuorat og Natur og Ungdom i deres kamp for urfolks- og menneskerettigheter. 

– Vi står sammen med samene som vi gjør det med urfolk i resten av Norden, i Canada, i Brasil og andre land vi jobber i. Urfolksrettigheter er ikke valgfritt, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace.


Fakta om dommen i Fosen-saken: Sentrale vurderinger og konklusjoner

Av NTB

  • Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige.
  • Turbinene i de to vindkraftanleggene er plassert langs fjellryggene og dermed i områder som er godt egnet som senvinterbeite.
  • Inngrepene fører til at siidaene mister vinterbeite på viktige landområder som reindriften − og dermed reineiernes kultur − er knyttet til senvinterstid. Utbyggingen vil på lengre sikt føre til tapte beitemuligheter i et slikt omfang at det ikke vil kunne kompenseres fullt ut ved å ta i bruk alternative beiteområder. Reintallene vil som følge av dette mest sannsynlig måtte reduseres betraktelig.
  • Inngrepet vil derfor på sikt utgjøre en alvorlig trussel mot næringsvirksomheten og dermed mot kulturutøvelsen.
  • Utbyggingen truer reindriftens eksistens på Fosen.
  • Den sørsamiske kulturen er særlig sårbar. Den tradisjonelle reindriftsnæringen er bærebjelken for denne kulturen og for det sørsamiske språket. Inngrepet innebærer ikke en total nektelse av reineiernes rett til å utøve sin kultur på Fosen. Domstolen mener likevel at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på deres mulighet for å dyrke denne kulturen.
  • Uten tilfredsstillende avbøtende tiltak foreligger det dermed en krenkelse av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, og konsesjonsvedtaket vil i så fall være ugyldig.

(Kilde: Høyesterett, Store norske leksikon, Wikipedia, Fosen vind, Norges vassdrags- og energidirektorat)