Protest against Oil Exploration in the Argentine Sea.
Miljøorganisasjoner og surfeorganisasjoner lagde et tre meter høyt oljetårn med beskjeden: «Argentine Sea without Oil, Climate Justice Now.»

En ankedomstol i Argentina omgjorde i desember 2022 et vedtak fra en lavere domstol som hindret Equinor i å skyte seismikk i Argentinahavet. Greenpeace, sammen med andre miljøorganisasjoner, en advokatforening og lokale surfeforeninger, gikk i januar 2022 til sak for å stoppe det de mener er grunnlovsstridig oljevirksomhet. 

– Det er stor motstand lokalt mot Equinors planer. Folk protester i Mar del Plata, og tidligere har tusenvis av mennesker gått i protesttog mot at Equinor skal starte oljeleting i Argentinahavet. Dette prosjektet føyer seg inn i rekken av skandaleprosjekter i Equinors utenlandssatsing og må stoppes, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace i Norge.

– Miljøorganisasjonene aksepterer ikke denne beslutningen og har bestemt seg for å anke saken til argentinsk Høyesterett, sier Pleym.

Den 30. desember i 2021 ga det argentinske miljødepartementet klarsignal til at Equinor kan starte seismikkskyting, men prosjektet har siden vært satt på vent etter at organisasjonene fikk medhold i den laveste rettsinstansen. Saksøkerne mener at vedtaket er mangelfullt og tar ikke hensyn til mulige negative konsekvenser for naturverdiene i området, klimaet eller den store motstanden mot planene fra lokalbefolkningen. 

– Vi kommer med dette klimakravet fordi det er grunnleggende for nåværende og framtidige generasjoners velferd. Å åpne et nytt oljefelt i Argentinahavet er et brudd på nasjonal og internasjonal lovgivning og strider imot klimaforpliktelser. Fortsatte investeringer i fossile brensler forverrer klimakrisen vi allerede opplever og utgjør et alvorlig brudd på innbyggernes rett til et sunt miljø, uttalte organisasjonene.

Eierskapet til Equinor ligger nå hos næringsminister Jan Christian Vestre etter å ha blitt flyttet over fra Olje- og energidepartementet. Greenpeace mener at tiden er overmoden for den norske staten til å bruke sin makt som majoritetseier.

– Statens passivitet har mulighet Equinors milliardsløseri i USA, og skandaleprosjekter som tjæresand i Canada og planer om oljeutvinning i Australbukta. Vi forventer at næringsminister Jan Christian Vestre gir beskjed til Equinor om at planene om oljeleting i Argentina og lignende utenlandsprosjekter er helt uakseptable, sier Pleym.

LES OGSÅ: Klimaklagen til Strasbourg