Equinor bidrar til okkupasjonen av Palestina

Har skrevet under Mål

{{targetCounter}}

{{goal}}

Equinor må avslutte samarbeidet med Ithaca Energy og skrinlegge oljefeltet Rosebank

Bli med og krev at Equinor avslutter det svært problematiske samarbeidet med israelsk-eide Ithaca, som bidrar til brudd på folkeretten.

Signer brevet til næringsministeren:

Gjennom å skrive under godtar du å bli oppdatert om hvordan det går med denne underskriftskampanjen og annet arbeid fra Greenpeace. Les personvernreglene våre her.

Gi et månedlig bidrag

Vi i Greenpeace jobber for å presse politikere og selskaper i Norge og resten av verden, slik at de handler for planetens beste. Som en helt uavhengig miljøorganisasjon kan vi ikke gjøre jobben vår uten støtten fra enkeltpersoner som deg. Har du mulighet til å bidra med et valgfritt månedlig beløp og bli med i arbeidet for en grønnere planet?

Bakgrunn: Equinors problematiske samarbeid med israelsk-eide Ithaca

Equinor samarbeider med Ithaca Energy om å bygge ut det enorme oljefeltet Rosebank i Storbritannia. Ithaca Energy er majoritetseid av det israelske energiselskapet Delek Group. Ikke nok med at Rosebank-prosjektet vil være en katastrofe for klima og marine verneområder; profitt fra feltet vil havne rett i lomma til Delek Group.

Equinors samarbeid med Ithaca Energy er svært problematisk fordi:

• Ithacas majoritetseier, Delek Group, har siden 2020 vært oppført på FNs høykommissær “svarteliste” over selskaper som driver næringsaktivitet i okkuperte områder på Vestbredden.

Nylig ble det kjent at Delek Group har støttet det israelske militæret. Blant annet er det blitt rapportert at kjøretøy som tilhører Israel Defense Forces (IDF), kan fylle drivstoff på hundrevis av bensinstasjoner som eies av Delek Israel, et annet av Delek Groups underselskaper.

• KLP og Oljefondet har ekskludert Delek for grove brudd på grunnleggende etiske normer. KLP ekskluderte Delek Group LTD i 2021 på grunn av en “uakseptabel risiko for medvirkning til brudd på menneskerettigheter i krig og konfliktsituasjoner gjennom sin tilknytning til de israelske bosetningene på Vestbredden.” Oljefondet gjorde det samme i 2023 etter tilrådning fra Etikkrådet.

Equinor mener samarbeidet med Ithaca er uproblematisk. Norges største selskap ignorerer dermed kynisk hvordan samarbeidet vil bidra til å finansiere og legitimere folkerettsbrudd. Hvis Rosebank-feltet blir utviklet, vil det bidra til å opprettholde ulovlige israelske bosettinger og utnyttelse av palestinske naturressurser.

Derfor trenger vi din signatur

Det haster! Vi trenger din hjelp til å stanse brudd på folkeretten. Norge har tatt et viktig steg i å anerkjenne Palestina. Staten eier 67 prosent av Equinor – Equinor er dermed eid av oss alle. Regjeringen kan ikke lenger godta at Norges største selskap undergraver offisiell norsk politikk og bidrar til brudd på folkeretten. Vi må vise at vi er mange som står sammen og krever at Equinor kutter forbindelsene sine til Ithaca og Delek. Din stemme trengs.

Les brevet

Til næringsminister Cecilie Myrseth

Vi krever at Equinor avslutter oljesamarbeidet med israelsk-eide Ithaca Energy. Ithaca er majoritetseid av Delek Group, et av Israels største energiselskaper. Delek står oppført på FNs “svarteliste” over selskaper som opererer i okkuperte områder i Palestina. Equinors partnerskap vil bidra til folkerettsbrudd ved at ulovlige israelske bosetninger opprettholdes og utvides.

Equinors samarbeid med Ithaca Energy om Rosebank-feltet i Storbritannia er svært problematisk fordi:

• Ithacas majoritetseier, Delek Group, har siden 2020 vært oppført på FNs høykommissær liste over selskaper som driver næringsaktivitet i okkuperte områder på Vestbredden.

Nylig ble det kjent at Delek Group støtter det israelske militæret. Blant annet er det blitt rapportert at kjøretøy som tilhører Israel Defense Forces (IDF), kan fylle drivstoff på hundrevis av bensinstasjoner som eies av Delek Israel, et annet av Delek Groups underselskaper.

• KLP og Oljefondet har ekskludert Delek for grove brudd på grunnleggende etiske normer. KLP ekskluderte Delek Group LTD i 2021 på grunn av en “uakseptabel risiko for medvirkning til brudd på menneskerettigheter i krig og konfliktsituasjoner gjennom sin tilknytning til de israelske bosetningene på Vestbredden.” Oljefondet gjorde det samme i 2023 grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer gjennom selskapets aktiviteter i Vest-Sahara.

• Equinors samarbeid går stikk i strid med statens forventninger om at norske selskaper unngår å drive handel og næringsvirksomhet som bidrar til å opprettholde de folkerettsstridige israelske bosetningene.

Regjeringen kan ikke lenger godta at Equinor prioriterer kortsiktig profitt over klima, natur og menneskerettighetene. Som næringsminister må du umiddelbart instruere Equinor og Anders Opedal om å kutte forbindelsene med Ithaca Energy og skrinlegge Rosebank-feltet.

Hva vi gjør med signaturen din

Brevet vil bli levert til næringsminister Cecilie Myrseth i juni. Sammen kan vi sikre at næringsministeren instruerer Equinor og Anders Opedal om å umiddelbart kutte forbindelsene med Ithaca Energy og skrinlegge Rosebank-feltet. Vi vil dele mer informasjon om innleveringen i ukene som kommer. 

View this post on Instagram

A post shared by Greenpeace Norge (@greenpeacenorge)