Stop Rosebank Petition in London. © Angela Christofilou / Uplift
Equinors kontroversielle prosjekt Rosebank er blitt møtt av store protester i Storbritannia. © Angela Christofilou / Uplift

Denne saken ble sist oppdatert 30. mai 2024.

Equinors planlagte oljefelt Rosebank i Storbritannia er svært kontroversielt. Hvis olja og gassen fra feltet brennes, kan det føre til mer CO2-utslipp enn de årlige utslippene fra 700 millioner mennesker i det globale sør.

Men klima- og miljøkonsekvensene er ikke det eneste problemet med Rosebank-prosjektet. Equinor samarbeider med det israelsk-eide selskapet Ithaca om oljefeltet. Ithacas majoritetseier Delek Group bidrar til de ulovlige israelske bosetningene på palestinsk jord.⁣ Greenpeace krever at Equinor avslutter samarbeidet med Ithaca og stopper Rosebank-prosjektet.


Det planlagte Rosebank-feltet ligger utenfor Storbritannia, 130 kilometer nordvest for Shetlandsøyene. Equinor eier 80 prosent av Rosbank-prosjektet, og Ithaca Energy eier 20 prosent. Ithaca Energy er majoritetseid av det israelske energiselskapet Delek Group.⁣ Delek Group omtaler Ithaca som sin «operasjonelle arm i Nordsjøen».

Equinors Rosebank-prosjekt er kontroversielt

Equinors prosjekt Rosebank er svært kontroversielt og har ført til omfattende protester

Rosebank er et gigantisk oljefelt. Det er det største uutviklede feltet i Storbritannia og anslått å inneholde hele 500 millioner fat oljeekvivalenter. Hvis olja og gassen fra feltet brennes, kan det føre til mer CO2-utslipp enn de årlige utslippene fra 700 millioner mennesker i det globale sør, eller verdens 28 lavinntektsland.

Oljefeltet Rosebank er forventet å produsere olje fram til 2051, lenge etter at verden må ha omstilt seg til fornybar energi. Rørledninger fra feltet vil gå gjennom et sårbart marint verneområde, og britiske skattebetalere vil sitte igjen med mesteparten av regninga.

LES OGSÅ: Greenpeace aksjonerer mot Equinors samarbeid med israelsk-eide Ithaca

Ithacas eier bidrar til ulovlige israelske bosetninger

Samarbeidet mellom Equinor og Ithaca gjør det ekstra ille fordi Ithacas eier Delek Group bidrar til de israeliske bosettingene på palestinsk jord. De israelske bosettingene på Vestbredden er ulovlige etter folkeretten.

Delek Group står oppført på FNs høykommissær for menneskerettigheters (OHCHR) liste over selskaper som driver næringsaktiviteter på Vestbredden som «reiser særlige menneskerettighetsbekymringer», skriver Klassekampen. Lista ble seinest oppdatert i juni 2023.

Ifølge FN er Delek Group blant selskapene som bruker “naturressurser, særlig vann og land, av forretningsgrunner» og «leverer tjenester og forsyninger som støtter opprettholdelsen og eksistensen av bosettinger”. 

I fjor utelukket oljefondet Delek Group fra porteføljen sin, på grunn av «uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer». Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har også utelukket selskapet.⁣

Aksjoner mot Ithaca-samarbeid utenfor Equinors kontorer

Equinors samarbeid med israelsk-eide Ithaca har ført til at klima- og palestinaaktivister har aksjonert utenfor flere norske Equinor-kontorer.

«Delek er listet blant selskap som driver folkerettsstridig aktivitet på okkupert område i tillegg til å være en viktig bidragsyter til den israelske krigsøkonomien. Gjennom videre involvering med Delek bidrar Equinor til å finansiere og legitimere folkerettsbrudd, inkludert det pågående folkemordet på Gaza», skrev aktivistene i forbindelse med aksjonene i mars.

Krever at Equinor avslutter samarbeidet med Ithaca

– Det er ille nok at Equinor ødelegger klimaet med et nytt oljefelt. Når de i tillegg bidrar til brudd på folkeretten, viser det at disse oljedirektørene bare tenker kortsiktig profitt og driter i regjeringens retningslinjer, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, til Dagbladet. 

– Sånn de opptrer i denne saken, hvor de legitimerer og bortforklarer samarbeidet, gjør dem til et skittent, hensynsløst og skruppelløst selskap.

Den norske staten er hovedaksjonær i Equinor med en eierandel på 67 prosent i selskapet.

– Equinor er eid av oss alle. Folk i Norge vil garantert ikke bidra til brudd på folkeretten, sier Pleym.

Greenpeace krever at Equinor avslutter samarbeidet med Ithaca og skrinlegger oljefeltet Rosebank. Vi ber også den norske regjeringen om å instruere Equinor om å avslutte samarbeidet med Ithaca umiddelbart.

Signer: Equinor må avslutte samarbeidet med Ithaca eid av Israel

Equinors Rosebank-samarbeid med Ithaca vil bidra til brudd på folkeretten i Palestina. Ithaca er eid av et svært problematisk selskap, israelske Delek Group.

Vær med