Stopp gruvedrift på havbunnen før den får starte

Har skrevet under Mål

{{targetCounter}}

{{goal}}

Bidra til å beskytte havbunnen

Vi er allerede flere millioner mennesker globalt som står sammen mot gruvedrift på havbunnen.
Gi klar beskjed: stopp gruvedrift på havbunnen før den får starte.

Jeg ønsker å fortsette å gjøre en innsats for planeten vår og motta informasjon fra Greenpeace om hvordan jeg kan bli med og beskytte klima og miljø. Les personvernreglene våre her.

Bli støttespiller

De neste månedene må vi øke presset på regjeringen for å få dem til å si nei til gruvedrift på havbunnen i Arktis. Siden vi av prinsipp ikke tar imot støtte fra myndigheter eller selskaper, er vi avhengige av støtten fra engasjerte mennesker som deg. Bli med som månedlig giver i dag.

Vi må verne om havbunnen

Gruvedriftsselskaper forsøker å presse regjeringer til å la dem invadere havet, mange tusen meter under havets overflate, der de vil plyndre havbunnen for å utvinne metaller og mineraler. Dersom denne industrien får sette i gang, vil gigantiske maskiner, som veier mer enn en blåhval, bli senket ned på havbunnen for å rive opp sårbare og uberørte økosystemer som vi vet altfor lite om.

Tenk om vi kunne spole tilbake tiden og stanse produksjonen av unødvendig engangsplast før plastkrisen kom ut av kontroll – før forskere oppdaget mikroplast i både menneskeblod og brystmelk. Tenk om vi kunne forhindret skaden engangsplasten har forårsaket for klima, miljø og mennesker. Det er her vi befinner oss med gruvedrift på havbunnen. Akkurat nå har vi en unik mulighet til å stoppe enda en ekstraktiv industri fra å ødelegge verdenshavene, slik engangsplastindustrien har gjort.

Problemet med gruvedrift på havbunnen

Gruvedriftselskaper vil drive utvinning av metaller på havbunnen, plyndre globale allmenninger for egen vinning. Forskere advarer at gruvedrift kan forårsake irreversible skader i havet og det marine livet som kaller det hjem. I tillegg kan gruvedrift påvirke kystsamfunnene negativt og forstyrre de naturlige prosessene som lagrer karbon, som kan akselerere klimakrisen.

Løsningen

På havdypet finnes en av verdens største, mest sårbare og viktigste økosystemer. Noen regjeringer har gitt uttrykk for sine bekymringer om gruvedrift på havbunnen. Andre har allerede bedt om moratorium eller forbud. Vi er nødt til å omsette ord til handling. Vi er avhengige av at verdens regjeringer stopper lanseringen av denne destruktive nye utvinningsindustrien og gir klar beskjed om at det er totalt uakseptabelt med gruvedrift på havbunnen.

Hvordan stiller Norge seg til gruvedrift på havbunnen?

Den 9. januar vedtok Stortinget å gå videre med planene for gruvedrift på havbunnen. Denne kontroversielle beslutningen kan få katastrofale konsekvenser for dyphavets økosystemer, men kampen mot prosjektet er langt fra over.

Gruvedrift på havbunnen er en ny, omstridt industri som søker mineraler og metaller fra dyphavet. Mangelen på kunnskap om potensielle økologiske skader har ført til internasjonal bekymring, med flere land som ønsker å innføre et forbud mot denne praksisen. Til tross for advarsler fra både forskere og store selskaper, gikk flere norske politiske partier sammen om å støtte forslaget.

LES OGSÅ: Gruvedrift på havbunnen vedtatt i Stortinget: En katastrofe for havet

Til tross for motstanden, har regjeringen fortsatt å forfølge prosjektet, som vil påvirke et område nesten like stort som Italia i Arktis.
Greenpeace er sterkt imot forslaget, og eksperter har påpekt alvorlige mangler i konsekvensutredningen. Selv om beslutningen om å fortsette med prosjektet er tatt, vil spørsmålet om utvinning av havbunnsmineraler fortsatt måtte godkjennes av Stortinget før noen gruvevirksomhet kan starte. Kampen mot denne kontroversielle industrien er langt fra over.

Når du skriver under på oppropet stiller du deg bak kravet vårt om at verdens regjeringer, inkludert den norske regjeringen, sier nei til gruvedrift på havbunnen.

Hjelp oss med å stoppe denne ødeleggende industrien før det er for sent.

Havbunnen er ikke fremtidens gruve. Det må bli slutt på dette kappløpet mot havbunnen.