Stopp gruvedrift på havbunnen før den får starte

Har skrevet under Mål

{{counter}}

{{blockData.counterGoalValue}}

Bidra til å skape historie.

Vi er allerede flere hundre tusen mennesker globalt som står sammen mot gruvedrift på havbunnen.
Gi klar beskjed: stopp gruvedrift på havbunnen før den får starte.

Jeg ønsker å fortsette å gjøre en innsats for planeten vår og motta informasjon fra Greenpeace om hvordan jeg kan bli med og beskytte klima og miljø. Les personvernreglene våre her.

Tusen takk for underskriften din. Sammen er vi sterkere.

Send en e-post

Bli med og legg press på politikerne som skal bestemme om Norge skal åpne for gruvedrift i havbunnen! Send en e-post til en politiker på Stortinget og be hen stemme imot forslaget om å åpne for gruvedrift i sårbare Arktis.

Bli støttespiller

De neste månedene må vi øke presset på regjeringen for å få dem til å si nei til gruvedrift på havbunnen i Arktis. Siden vi av prinsipp ikke tar imot støtte fra myndigheter eller selskaper, er vi avhengige av støtten fra engasjerte mennesker som deg. Bli med som månedlig giver i dag.

Vi må verne om havbunnen

Gruvedriftsselskaper forsøker å presse regjeringer til å la dem invadere havet, mange tusen meter under havets overflate, der de vil plyndre havbunnen for å utvinne metaller og mineraler. Dersom denne industrien får sette i gang, vil gigantiske maskiner, som veier mer enn en blåhval, bli senket ned på havbunnen for å rive opp sårbare og uberørte økosystemer som vi vet altfor lite om.

Tenk om vi kunne spole tilbake tiden og stanse produksjonen av unødvendig engangsplast før plastkrisen kom ut av kontroll – før forskere oppdaget mikroplast i både menneskeblod og brystmelk. Tenk om vi kunne forhindret skaden engangsplasten har forårsaket for klima, miljø og mennesker. Det er her vi befinner oss med gruvedrift på havbunnen. Akkurat nå har vi en unik mulighet til å stoppe enda en ekstraktiv industri fra å ødelegge verdenshavene, slik engangsplastindustrien har gjort.

Problemet med gruvedrift på havbunnen

Gruvedriftselskaper vil drive utvinning av metaller på havbunnen, plyndre globale allmenninger for egen vinning. Forskere advarer at gruvedrift kan forårsake irreversible skader i havet og det marine livet som kaller det hjem. I tillegg kan gruvedrift påvirke kystsamfunnene negativt og forstyrre de naturlige prosessene som lagrer karbon, som kan akselerere klimakrisen. Dette er ikke et skremmende fremtidsscenario, det kan faktisk bli tillatt allerede i juli i år.

Løsningen

På havdypet finnes en av verdens største, mest sårbare og viktigste økosystemer. Noen regjeringer har gitt uttrykk for sine bekymringer om gruvedrift på havbunnen. Andre har allerede bedt om moratorium eller forbud. Vi er nødt til å omsette ord til handling. Vi er avhengige av at verdens regjeringer stopper lanseringen av denne destruktive nye utvinningsindustrien og gir klar beskjed om at det er totalt uakseptabelt med gruvedrift på havbunnen.

Hvordan stiller Norge seg til gruvedrift på havbunnen?

Til tross for kraftig kritikk fra en rekke land og havforskere, foreslo regjeringen i juni 2023 å åpne opp et stort område i Grønlandshavet og Barentshavet for gruvedrift. Området ligger utenfor Nordland, opp mot Finnmark og er med sine 281.200 km2 større enn New Zealand.

Åpningen skjer stikk i strid med advarslene fra FNs miljøprogram, Verdens økonomiske forum, Det internasjonale havpanelet Norge leder, og et samlet forskningsmiljø, inkludert Havforskningsinstituttet. 

Derfor krever vi at regjeringen lytter til sine egne miljøfaglige eksperter og det internasjonale havpanelet, som Jonas Gahr Støre er leder for, som advarer mot gruvedrift på havbunnen. 

Gjennom å skrive under på oppropet stiller du deg bak kravet vårt om at verdens regjeringer, inkludert den norske regjeringen, sier nei til gruvedrift på havbunnen.

Hjelp oss med å stoppe denne ødeleggende industrien før det er for sent.

Havbunnen er ikke fremtidens gruve. Det må bli slutt på dette kappløpet mot havbunnen.