Gruvedrift på havbunnen

Det sårbare livet i havet trues av en ny og destruktiv industri: gruvedrift på havbunnen. Norge har besluttet å åpne for mineralutvinning på havbunnen i Arktis. Vi kan ikke risikere å ødelegge livet i havet for kortsiktig profitt og mineraler verden ikke trenger.

Protest mot gruvedrift på havbunnen i Stillehavet. Aktivist Amanda Louise Helle holder opp et banner.
Greenpeace-protest mot gruvedrift på havbunnen i Stillehavet. Foto: Marten van Dijl, Greenpeace

Problemet med gruvedrift på havbunnen

Dyphavene er noen av de siste uberørte økosystemene vi har igjen. Forskere advarer om at gruvedrift kan forårsake irreversible skader i havet og for artene som bor der.

Bare fem prosent av havbunnen er blitt utforsket. Den mangelfulle kunnskapen om økosystemene på dypt vann er grunnen til at det internasjonale havpanelet har advart mot gruvedrift til havs. Også FNs miljøprogram, Verdens økonomiske forum og et samlet forskningsmiljø, inkludert Havforskningsinstituttet, advarer mot industrien.

Gruvedrift på havbunnen er en trussel mot både miljø og klima blant annet fordi:

  • Maskinene som brukes til mineralutvinning på havbunnen, ødelegger dyphavshabitater som er hjemmet til arter som ikke finnes noe annet sted i verden.
  • Støy og lysforurensing fra maskinene forstyrrer og forvirrer dyrelivet i havet. Støyen kan være spesielt skadelig for sjøpattedyr som hvaler og delfiner.
  • Når havbunnen pløyes opp, virvles CO2 som er lagret på havbunnen opp. Når den slippes ut i vannet, forstyrres havets biokjemiske balanse og bidrar til økt havforsuring. Klimakrisen forverres også av at de naturlige karbonlagrene i havet ødelegges.

Det grønne skiftet vil kreve metaller og mineraler, men mineralutvinning på havbunnen er ikke løsningen på dagens mineralutfordringer.

Hvordan vi arbeider mot gruvedrift på havbunnen

Norge har som det første landet i verden besluttet å åpne for mineralutvinning på havbunnen, i Arktis. Internasjonalt pågår det også prosesser som kan ende opp med at gruvedrift på havbunnen tillates. Greenpeace arbeider for å stanse gruvedrift på havbunnen og beskytte de sårbare økosystemene i havet, både i Norge og internasjonalt.

Vi følger med på de første testene av gruvedrift på havbunnen, utfører fredelige protester og viser verden hva som skjer. Vi forsker og utarbeider rapporter som avslører farene og korrupsjonen forbundet med mineralutvinning på havbunnen.

Vi påvirker regjeringer i mange land til å ta standpunkt mot den nye industrien. Sammen med urfolksaktivister er vi til stede på The International Seabed Authoritys (ISAs) havbunnskonferanser på Jamaica og driver lobbyarbeid overfor delegatene.

Greenpeace jobber for et grønt skifte med fornybar energi og redusert forbruk, som vil minske behovet for å utvinne råvarer fra naturen.

Demonstrasjon mot gruvedrift på havbunnen utenfor Stortinget i Oslo

Lær mer om sakene