De nyeste oppdateringene

 

Fiskeoppdrett - en industri med voksesmerter

Pressemelding | 28 januar, 2008 på 0:00

Etter hvert som villfisk blir utsatt for overfiske eller utrydding, øker etterspørselen etter oppdrettsreker, laks, tunfisk og andre fiskeslag. Imidlertid er heller ikke oppdrettsfisk problemfri. Greenpeace har tatt initiativet til å undersøke...

Pluss og minus med EUs klimapakke

Nyhet | 23 januar, 2008 på 0:00

Med framleggingen av klima- og energipakken med nye EU-lover i dag, har EU-kommisjonen gitt et viktig startsignal, om enn noe famlende. Pakken består av en rekke policydokumenter på området klima og energi fram mot 2020, med bindende utslippsmål,...

Bilindustriens klimasatsing punktert

Nyhet | 18 januar, 2008 på 11:54

Greenpeace ber europeiske bilprodusenter skjerpe seg. Lave utslipp er mer PR enn virkelighet. Det sendes nemlig stadig flere tunge og kraftstore biler ut på veiene i Europa: I 1995 var gjennomsnittsvekta for nye biler 1,1 tonn, og i 2006 hadde...

Avtale om klimameldingen

Publikasjon | 17 januar, 2008 på 14:00

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om nedenstående merknader til St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk.

Klimanotat Stortinget

Publikasjon | 17 januar, 2008 på 10:29

Stortinget må gi mandat til både nasjonale og internasjonale klimatiltak! Greenpeace mener politikerne må sørge for at vi i fellesskap kan ta det nødvendige klimaansvaret. I tillegg til at det er behov for konkrete mål om minst 30% klimagass-...

Hjelpeløst klimaforlik

Nyhet | 17 januar, 2008 på 0:00

Dette svake forliket er et godt utgangspunkt for partier som vil forberede seg for klimavalget 2009, sier Greenpeace- leder Truls Gulowsen.

Brev til Samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Publikasjon | 16 januar, 2008 på 11:40

Ulovlige bilannonser uten CO2-merking

Pressemelding | 15 januar, 2008 på 0:00

Greenpeace har nylig gått gjennom et antall reklameannonser for biler i et utvalg norske aviser, og funnet at kravet om CO2-merking ofte ikke blir respektert. Dette fører til at en rekke forbrukere ikke har nødvendig og tilstrekkelig informasjon...

1217 - 1224 av 2550 resultater.