Greenpeace sine skip er i front i den pågående kampen for å beskytte jorda. Skipene befinner seg ofte i fjerne strøk for å bære vitnesbyrd eller i aksjon mot miljøødeleggelse.

Se hvor skipene våre er akkurat nå