De nyeste oppdateringene

 

Challenging the Aquaculture Industry on Sustainability

Publikasjon | 28 januar, 2008 på 0:00

The farming of aquatic plants and animals is known as aquaculture. The production of fish, crustaceans and shellfish by aquaculture has become the fastest growing animal food sector in the world. Today, aquaculture supplies an estimated 43% of...

Fiskeoppdrett - en industri med voksesmerter

Pressemelding | 28 januar, 2008 på 0:00

Etter hvert som villfisk blir utsatt for overfiske eller utrydding, øker etterspørselen etter oppdrettsreker, laks, tunfisk og andre fiskeslag. Imidlertid er heller ikke oppdrettsfisk problemfri. Greenpeace har tatt initiativet til å undersøke...

Pluss og minus med EUs klimapakke

Nyhet | 23 januar, 2008 på 0:00

Med framleggingen av klima- og energipakken med nye EU-lover i dag, har EU-kommisjonen gitt et viktig startsignal, om enn noe famlende. Pakken består av en rekke policydokumenter på området klima og energi fram mot 2020, med bindende utslippsmål,...

Bilindustriens klimasatsing punktert

Nyhet | 18 januar, 2008 på 11:54

Greenpeace ber europeiske bilprodusenter skjerpe seg. Lave utslipp er mer PR enn virkelighet. Det sendes nemlig stadig flere tunge og kraftstore biler ut på veiene i Europa: I 1995 var gjennomsnittsvekta for nye biler 1,1 tonn, og i 2006 hadde...

Avtale om klimameldingen

Publikasjon | 17 januar, 2008 på 14:00

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om nedenstående merknader til St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk.

Klimanotat Stortinget

Publikasjon | 17 januar, 2008 på 10:29

Stortinget må gi mandat til både nasjonale og internasjonale klimatiltak! Greenpeace mener politikerne må sørge for at vi i fellesskap kan ta det nødvendige klimaansvaret. I tillegg til at det er behov for konkrete mål om minst 30% klimagass-...

Hjelpeløst klimaforlik

Nyhet | 17 januar, 2008 på 0:00

Dette svake forliket er et godt utgangspunkt for partier som vil forberede seg for klimavalget 2009, sier Greenpeace- leder Truls Gulowsen.

Brev til Samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Publikasjon | 16 januar, 2008 på 11:40

1273 - 1280 av 2607 resultater.