De nyeste oppdateringene

 

Link til oss!

Side | 5 mars, 2008 på 13:23

Her har du noen bannere som du kan legge ut på din egen hjemmeside, Kopier og lim inn koden fra tekstruten og link til Greenpeace. Takk!

Searching for Green Electronics

Publikasjon | 5 mars, 2008 på 13:22

We embarked on a mission to find the greenest electronic devices available on the market during 2007. We conducted a survey of the main brands of desktop PCs and notebooks, mobile phones and PDAs. 37 products from 14 companies were assessed...

CeBIT snakker grønt, men industrien har et stykke igjen, viser Greenpeace undersøkelse

Pressemelding | 5 mars, 2008 på 0:00

Hanover / Oslo, 5. mars 2008 – Sony Vaio TZ11 notebook, Ericsson T650i mobiltelefon og Sony Ericsson P1i PDA skårer høyest i Greenpeace undersøkelse "Searching for Greener Electronics" som ble lansert i Hanover i dag på den store IT-messen CeBIT...

Naiv biodrivstoff-politikk

Pressemelding | 29 februar, 2008 på 8:50

Regjeringen sier den har lagt til grunn at innblandet biodrivstoff skal gi en gjennomsnittelig reduksjon av klimagasser på henholdsvis 90 og 72,5% i forhold til fossil bensin og diesel.

Toxic Tech: Not in Our Backyard

Publikasjon | 28 februar, 2008 på 9:00

A dangerous new waste stream is rapidly emerging... The UN estimates that some 20 to 50m tonnes of e-waste are generated worldwide each year, comprising more than 5% of all municipal solid waste. The fate of large quantities of this so-called...

Bunnotering for Norge

Pressemelding | 27 februar, 2008 på 0:00

Fredag la FNs miljøvernprogram (UNEP) fram sin rapport «Et dødt hav», med bidrag fra flere norske forskere. De neste årene vil den havgående fiskeflåten bli satt under langt kraftigere politisk press enn tilfellet har vært til nå.

Rapporteringsystem for biodrivstoff: Høringsinnspill fra Regnskogfondet, WWF og...

Publikasjon | 22 februar, 2008 på 0:00

Regnskogfondet, WWF og Greenpeace viser til felles høringsuttalelse om forslag til omsetningspåbud for biodrivstoff, datert 6. februar 2008. I dette innspillet gjorde vi rede for mange av utfordringene knyttet til storskala bruk av biodrivstoff,...

Kommentarer til rapporteringssystem for biodrivstoff

Pressemelding | 22 februar, 2008 på 0:00

Greenpeace, Regnskogsfondet og WWF har også levert felles høringsuttalelse på SFT sitt forslag til rapporteringssystem for biodrivstoff i Norge, som tillegg til høringen om selve innblandingskravet.

1273 - 1280 av 2621 resultater.