Max Gustafsons illustrasjon 4 av 5

Foto | 9 oktober, 2012

Det har blitt stilt kritiske spørsmål om de gamle reaktorens tilstand, men har det blitt stilt like kritiske spørsmål rundt det at personalet stiller beruset på jobben. Og er det da et arbeidsmiljøspørsmål, eller et reaktorsikkerhetsspørsmål?

Emner