Max Gustafsons illustrasjon 5 av 5

Foto | 9 oktober, 2012

Uansett hvor sikkert man konstruerer en reaktor vil det alltid være et usikkerhetsmoment til stede. Denne faktoren kalles vanligvis for menneskelig svikt. En ubevisst feil begås og kan føre til store konsekvenser.

Emner