Tidkrevende arbeid

Foto | 1 mars, 2011

Utslippet fra Godafoss ble mindre enn man forst fryktet. Likefullt er arbeidet rundt Godafoss tidkrevende, siden man fysisk må hente opp mye av isen.

Emner