Vanskelig separering

Foto | 1 mars, 2011

Kystverket skriver om a hente opp oljetilsolt is med grabb: " Erfaringsmessig vil det vaere liten andel av olje i forhold til vann og is. Dette vil resultere i en tidkrevende separering av olje og smeltet is."

Emner