Arktis er ikke til salgs

Stopp Norge fra å bore etter olje i Russisk Arktis!

Statoil har inngått partnerskap med det russiske oljeselskapet Rosneft, kjent som verdens skittneste oljeselskap. Sammen planlegger de å utvinne olje i russisk Arktis.

Statsminister Jens Stoltenberg må si nei til samarbeidet mellom Rosneft og Statoil.

I Russland trenger ikke Statoil følge norske rettningslinjer for miljø- og sikkerhet, og det er noe de heller ikke har for vane å gjøre når de opererer i utlandet. Rosneft har allerede forvandlet store områder i Sibir om til katastrofeområder, som følge av mange og gjentatte oljseøl. Nå planlegger Rosneft å utvinning olje offshore i Arktis sammen med Statoil.

Men Rosneft har verken teknologi eller penger til å utvinne olje lenger nord. Derfor søker de etter partnere i Europa, og Statoil har signert avtale om å bli en slik partner. Norge holder sitt på det rene med ikke å utvinne olje i isfylte farvann i Norge, men har likevel operasjoner i store deler av Arktis, og nå også i Russland.

Statoil må følge norske retningslinjer for miljø og sikkerhet, også når de opererer i utlandet. Be Jens Stoltenberg styre Statoil ut av samarbeidet med Rosneft!